TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W BARANOWIE

Data publikacji 06.04.2018

Rejon 19

sierż. szt. Krzysztof Maluchnik

telefon kom. 696-497-165

telefon stacjonarny: 47 70 417 11

adres e-mail: dzielnicowy.baranowo@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 19 – rejon usytuowany na terenie gminy Baranowa, obejmujący następujące miejscowości:

Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Błędowo, Brodowe Łąki, Budne - Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Glinki, Grabownica kolonia, Guzowatka, Jastrząbka, Kalisko, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Majdan, Majk, Oborczyska, Orzoł, Orzołek, Ostrówek, Ramiona, Rupin, Rycica, Witowy Most, Wola Błędowska, Zawady, Ziomek.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w II połowie 2022 roku przeprowadzi działania związane z wykroczeniami szczególnie uciążliwymi na terenie miejscowości Gaczyska, gdzie w rejonie sklepu dochodzi do niewłaściwych zachowań w postaci spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Informacje o tym zagrożeniu Policja w ostatnim okresie otrzymała od mieszkańców, gdzie podejmowane były interwencje policji skutkujące wnioskami o ukaranie do sądu oraz nakładanymi mandatami karnymi.

Działania ukierunkowane będą na uświadomienie społeczeństwu o odpowiedzialności karnej z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzielnicowy w trakcie obchodu będzie stosował środki karne przewidziane prawem w stosunku do osób naruszających porządek prawny mając na celu wyeliminowanie zagrożenia, zapobieganie nagannym zrachowaniom jak również i przeprowadzanie profilaktyki w zakresie wskazanego problemu.

Podmiotami współpracującymi w uzyskaniu celu to: GKRPA w Baranowie, Sołtys wsi Gaczyska, Urząd Gminy Baranowo.

 

Powrót na górę strony