TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W BARANOWIE

Data publikacji 06.04.2018

Rejon 19

sierż. szt. Krzysztof Maluchnik

telefon kom. 696-497-165

telefon stacjonarny: 47 70 417 11

adres e-mail: dzielnicowy.baranowo@ra.policja.gov.pl

Rejon nr 19 – rejon usytuowany na terenie gminy Baranowa, obejmujący następujące miejscowości:

Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Błędowo, Brodowe Łąki, Budne - Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Czerwińskie, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Glinki, Grabownica kolonia, Guzowatka, Jastrząbka, Kalisko, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Majdan, Majk, Oborczyska, Orzoł, Orzołek, Ostrówek, Ramiona, Rupin, Rycica, Witowy Most, Wola Błędowska, Zawady, Ziomek.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w pierwszej połowie 2023 roku przeprowadzi działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości Brodowe Łąki , gdzie gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym.

Założony cel do osiągnięcia: uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Stosowanie przewidzianych prawem środków represji w stosunku do osób naruszających powyższy przepis celem wyeliminowania problemu. Sposób oceny realizacji- ilościowy- wzrost liczby spotkań z mieszkańcami w miejscowości Brodowe Łąki oraz rozmowy z sprzedawcami sklepu.

Podmiotami współpracującymi w uzyskaniu celu to: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, Urząd Gminy Baranowo, sołtys wsi Brodowe Łąki.

Powrót na górę strony