TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH

Data publikacji 06.04.2018

 Rejon 28

st. sierż. Daniel Dziczek
telefon kom. 696-497-169

telefon stacjonarny: 47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 28 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Łyse, Lipniki, Szafranki, Tartak, Baba, Plewki, Dawia, Złota Góra

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2024 roku, przeprowadzi działania priorytetowe związane z rejonem OSP  w Łysych ul. Kościelna, gdzie w godzinach wieczorowo nocnych dochodzi do naruszeń w postaci zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Na wskazanym rejonie były zgłaszane interwencje odnośnie gromadzenia się młodzieży, spożywania alkoholu, słuchania głośnej muzyki i zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania.

Założony cel do osiągnięcia:zmniejszenie ilości wykroczeń w danym rejonie zagrożonym, ujawnienie osób naruszających przepisy prawa oraz podejmowanie adekwatnych środków prawnych zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa przez kontrole zagrożonego rejonu. Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych, Urząd Gminy Łyse.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Rejon 29

asp. Marcin Brewczyński
telefon
kom. 519-035-427

telefon stacjonarny:47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse2@ra.policja.gov.pl


Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 29 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Zalas, Łączki, Wejdo, Piątkowizna, Pupkowizna, Dęby, Serafin, Dudy Puszczańskie, Warmiak, Tyczek, Grądzkie, Antonia, Wyżega, Kleknor.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy, w pierwszej połowie 2024 roku, przeprowadza działania priorytetowe związane z rejonem sklepu spożywczego w miejscowości Zalas 41 oraz rejonu przystanku autobusowego w miejscowości Zalas, gdzie w godzinach od 6.00 do 21.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsc publiczne.

Założony cel do osiągnięcia: uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.145 Kodeksu Wykroczeń.Sposób oceny realizacji- ilościowy- wzrost liczby spotkań, rozmów z mieszkańcami w miejscowości Zalas oraz rozmowy z właścicielem sklepu.

Podmioty współpracujące: Urząd Gminy Łyse, Sołtys wsi Zalas.

 

Powrót na górę strony