TWÓJ DZIELNICOWY

POSTERUNEK POLICJI W ŁYSYCH

Data publikacji 06.04.2018

 Rejon 28

asp. Krzysztof Zapadka
telefon kom. 696-497-169

telefon stacjonarny: 47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse1@ra.policja.gov.pl

Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 28 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Łyse, Lipniki, Szafranki, Tartak, Baba, Plewki, Dawia, Złota Góra

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy, w drugiej połowie 2023 roku, przeprowadza działania  priorytetowe związane z rejonem przystanku autobusowego w Łysych ul. Piwna, gdzie w godzinach wieczorowo nocnych dochodzi do naruszeń w postaci zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Na wskazanym rejonie były zgłaszane interwencje odnośnie gromadzenia się młodzieży, spożywania alkoholu, słuchania głośnej muzyki i zakłócania ciszy nocnej oraz zasmiecania.

Założony cel do osiągnięcia: Zmniejszenie ilości wykroczeń w danym rejonie zagrożonym , ujawnienie osób naruszających przepisy prawa oraz podejmowanie adekwatnych środków prawnych zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa przez kontrole zagrożonego rejonu. Uświadomienie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej z art. 43¹ ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podmioty współpracujące: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łysych, Urząd Gminy Łyse.

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Rejon 29

asp. Marcin Brewczyński
telefon
kom. 519-035-427

telefon stacjonarny:47 70 417 60

adres e-mail: dzielnicowy.lyse2@ra.policja.gov.pl


Miejscowości gminy Łyse:

Rejon nr 29 – rejon usytuowany na terenie gminy Łyse, obejmujący następujące miejscowości:

Zalas, Łączki, Wejdo, Piątkowizna, Pupkowizna, Dęby, Serafin, Dudy Puszczańskie, Warmiak, Tyczek, Grądzkie, Antonia, Wyżega, Kleknor.

Plan priorytetowy:

Dzielnicowy w II połowie 2023 r. przeprowadzi działania priorytetowe związane zakłócenia porządku publicznego poprzez gromadzenie się osób zaśmiecających oraz spożywających alkohol w rejonie sklepy spożywczego w miejscowości Wejdo.

Zakładany cel do osiągnięcia: spadek licz skarg i zgłoszeń mieszkańców. Sposób oceny zamknięty.

Podmioty współpracujące: Sołtys wsi Wejdo, Urząd Gminy w Łysych.

 

Powrót na górę strony