SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski

Data publikacji 25.11.2016

Ważny komunikat - koronawirus: zalecenia W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji w sprawach skarg i wniosków. Zalecamy przy tym w powyższych sprawach: • kontakt telefoniczny • za pośrednictwem poczty Komenda Miejska Policji w Ostrołęce: Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres:kmpostroleka@ra.policja.gov.pl lub przesłane faksem na numer: ( 47 70 414 09)

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skarga powinna zawierać:
- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia,

UWAGA! Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski,  które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

 

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonego przez niego I Zastępcę Komendanta lub Zastępców Komendanta w każdy wtorek w godzinach od 13.00 do 17.30,

2. Policjantów/pracowników  Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30, w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30

3. Komendant Miejski Policji w Ostrołęce przyjmuje Interesantów  w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-17:30, natomiast w pozostałe dni urzędowania, w imieniu Komendanta, interesantów przyjmuje I Zastępca lub Zastępca Komendanta  w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel.  47 70 122 02 lu osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu (II piętro, pokój nr 200)

W Komendzie Głównej Policji ( Warszawa, ul. Puławska 148/150) interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w dni robocze w godz. 9.00 do 15.00 ( w poniedziałki do godz. 17.00) przez oficerów działających z upoważnienia i w imieniu Komendanta Głównego Policji.

 

Skargi składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy kierować na adres:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu   

   Wydział Kontroli   

ul.11-go Listopada 37/59        

26-600 Radom   

  telefaksem przesyłać na numer:      

      47 70 135 56

pocztą elektroniczną na adres:

skargi.kwp@ra.policja.gov.pl

 

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

ul. Janusza Korczaka 16

07-409 Ostrołęka

telefaksem przesyłać na numer:

     47 70 414 09

pocztą elektroniczną na adres:

kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

 

 

 

Powrót na górę strony