Aktualności

Plany priorytetowe dzielnicowych - Komisariat Policji w Myszyńcu od 1.07.- 31.12.2017r.

Data publikacji 20.08.2017

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Myszyńcu po zdiagnozowaniu zagrożeń występujących w podległych im rejonach, stworzyli półroczne priorytetowe plany działań. Opierają się one na problemach mieszkańców zgłoszonych podczas spotkań i debat. Ich zadaniem jest pomóc zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz eliminować występujące zagrożenia.

Poniżej prezentujemy zdiagnozowane problemy dzielnicowych w ich rejonach służbowych:

 

Rejon nr 1 asp. szt. Mariusz Ślubecki tel. 797017512, tel.  (29) 760-17-70

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, niszczeniem mienia, zakłócaniem porządku publicznego. Szczególnym nadzorem obejmuje rejon placu zabaw oraz parkingów przyległych do obiektu „Bazyliki Mniejszej” w Myszyńcu, gdzie dochodzi do wybryków chuligańskich z udziałem lokalnej młodzieży.

Założony cel do osiągnięcia to eliminacja wymienionych zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniom młodzieży jak również profilaktyka wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące:

- Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu

- mieszkańcy przyległego terenu do obiektu „Bazyliki Mniejszej” w Myszyńcu

- Urząd Gminy w Myszyńcu – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Rejon nr 2 sierż. szt. Tomasz Jędrzejczyk tel. 797017511, tel.  (29) 760-17-70

Dzielnicowy przeprowadza działania priorytetowe związane z występowaniem wykroczeń szczególnie uciążliwych tj. zaśmiecanie, wybryki chuligańskie w miejscu publicznym. Szczególnym nadzorem obejmuje rejon obiektu boiska w m. Czarnia, gdzie dochodzi do gromadzenia młodzieży, która zaśmieca powyższy obiekt jak również dochodzi do wybryków chuligańskich.

Założony cel do osiągnięcia to eliminacja w/w zagrożeń i zapobieganie nagannym zachowaniem młodzieży jak również profilaktyka wskazanego problemu.

Podmioty współpracujące:

- Urząd Gminy w Czarni

- Dyrektor Zespołu Szkół w Czarni

- przedstawiciel sołectwa w Czarni.

 

sierż. szt. Aneta Waracka

Powrót na górę strony