Aktualności

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji 03.12.2023

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi codziennie borykają się osoby z niepełnosprawnościami. Pamiętajmy, że osoby z ograniczoną sprawnością często radzą sobie metodami zastępczymi, o ile zostaną rozpoznane i zlikwidowane niepotrzebne utrudnienia.

Niepełnosprawność nie powinna wykluczać!

Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli potrzebę skutecznego usuwania barier i wprowadzania zmian umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami aktywny udział w życiu społecznym na równi z innymi. To budowanie otwartego, przyjaznego świata, w którym każdego człowieka postrzega się przez pryzmat jego możliwości, a nie ograniczeń.
 
Przypominamy !!!
Uprawniona osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę, mogą – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności – nie stosować się do znaków zakazu ruchu lub postoju określonych w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, tj.:

➡️ B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
➡️ B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
➡️ B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
➡️ B-4 "zakaz wjazdu motocykli",
➡️ B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",
➡️ B-35 "zakaz postoju",
➡️ B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
➡️ B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",
➡️ B-39 "strefa ograniczonego postoju".
 
Jednocześnie przypominamy że kierujący który nie zastosuje się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” podlega karze w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych.
 
kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka
Powrót na górę strony