Aktualności

Pożegnanie ze służbą wieloletniego Oficera Dyżurnego ostrołęckiej Policji

Data publikacji 07.08.2017

W Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, w dniu 04 sierpnia 2017 roku, miało miejsce uroczyste pożegnanie ze służbą w Policji, z ostrołęcką Komendą i przejście na zasłużoną emeryturę Oficera Dyżurnego – nadkom. Cezarego Ruszkowskiego. Było ono okazją do serdecznych podziękowań i skierowania wyrazów uznania za jego 30 lat oddanej, sumiennej i efektywnej służby w Policji.

Nadkom. Cezary Ruszkowski był związany z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce od 1993 roku. Wcześniej służył w Warszawie, Makowie Mazowieckim i Krasnosielcu. Na przestrzeni 30 lat swojej służby zajmował stanowiska m.in. w Wydziale Prewencji, Ruchu Drogowego, Kryminalnym. Był również Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Przez 17 lat pełnił służbę na stanowisku Oficera Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Podziękowania, kwiaty i upominki złożyli na ręce nadkom. Cezarego Ruszkowskiego: I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce – kom. Andrzej Dziadak, Naczelnicy Wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Kierownicy, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Policji, pracownicy cywilni ostrołęckiej Komendy oraz członkowie rodziny. Nie zabrakło przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz Zarządu Terenowego tego związku z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszemu Koledze za wieloletnie wsparcie w wykonywaniu codziennych zadań służbowych i życzymy zdrowia oraz pomyślności w realizacji przyszłych planów.

 

 

mł. asp. Krzysztof Kolator

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Powrót na górę strony