Aktualności

NOWY KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W MYSZYŃCU

Data publikacji 01.02.2023

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski wręczył rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu podkom. Mariuszowi Bałon. Dotychczasowa Komendant na tym stanowisku będzie pełnić służbę na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Dziś o godzinie 11:00 w sali Urzędu Gminy w Myszyńcu miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zmiany na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu. W uroczystości oprócz Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce insp. Mirosława Olszewskiego i jego I Zastępcy podinsp. Andrzeja Rydzewskiego wzięli udział także: Burmistrz Myszyńca Pani Elżbieta Abramczyk, Wójt Gminy Czarnia Pan Marek Piórkowski, sekretarz Urzędu Gminy Łyse Pan Jarosław Parda oraz policjanci z ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego, Patrolowego oraz Komisariatu Policji w Myszyńcu.

Po odczytaniu stosowanych rozkazów personalnych nastąpiło złożenie meldunków Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu o zdaniu i objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu.

Podkom. Mariusz Bałon, który objął obowiązki na tym stanowisku to doświadczony oficer, który przez ostatnie 15-lat służył w Wydziale Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Z sukcesem realizował w swojej karierze szereg spraw związanych, m.in.  z zatrzymywaniem sprawców poważnych przestępstw narkotykowych, przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Brał udział również w misji stabilizacyjnej na Bałkanach w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji.

Zarówno Komendant Miejski Policji w Ostrołęce, jak i zaproszeni goście w swoich wystąpieniach dziękowali dotychczasowej Komendant z Myszyńca kom. Agnieszce Pawelczyk za ogromny wkład w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gmin: Myszyniec, Łyse oraz Czarnia. Nowemu Komendantowi Komisariatu Policji w Myszyńcu podkom. Mariuszowi Bałon  życzyli również samych sukcesów na nowym stanowisku i tylko trafnych decyzji.

Nowy mianowany Komendant w Myszyńcu podziękował za zaufanie i zapewnił o pełnej gotowości do służby na nowym stanowisku, aby strzec bezpieczeństwa mieszkańców gmin: Myszyniec, Czarnia oraz Łyse. Przywitał się także z policjantami pełniącymi służbę na komisariacie wyrażając przy tym chęć dobrej współpracy.

Odchodząca kom. Agnieszka Pawelczyk podziękowała zaproszonym samorządowcom za dwa lata  owocnej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu przez dowódcę uroczystości kom. Roberta Stypińskiego.

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony