Aktualności

Bardzo bezpiecznie na ostrołęckich drogach podczas „Wszystkich Świętych”

Data publikacji 02.11.2022

Kilkuset policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce czuwało nad bezpieczeństwem w okresie Wszystkich Świętych. Policjanci patrolowali główne ciągi komunikacyjne oraz rejony nekropolii oraz służyli pomocą, m.in. osobom starszym w dotarciu na groby ich bliskich. Zwiększona liczba mundurowych pełniła także służbę na terenach osiedli mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę dane statystyczne zdecydowanie można uznać, że było w tym podniosłym czasie bezpiecznie. Nie odnotowano zarówno poważnych zdarzeń drogowych, jak i kryminalnych. Komendant Miejski Policji w Ostrołęce młodszy inspektor Mirosław Olszewski dziękuję wszystkim osobom, które zastosowały się do apeli dotyczących bezpieczeństwa w tym podniosłym czasie.

Przełom października i listopada to czas wzmożonych działań Policji ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w okresie uroczystości Wszystkich Świętych.

W związku z tym policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce  28 października, tak jak policjanci w całym kraju rozpoczęli skierowaną na zapewnienie bezpieczeństwa na Dzień Wszystkich Świętych. W jej udział zaangażowano kilkuset ostrołęckich funkcjonariuszy.

W czasie trwania akcji na drogach powiatu można było zauważyć znacznie większą liczbę policjantów niż na co dzień. Głównym zadaniem mundurowych było dbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego policjanci podejmowali działania mające na celu upłynnienie ruchu drogowego (szczególnie w dniu 1 listopada w okolicach cmentarzy). Oprócz tego policjanci zwracali uwagę na przestępstwa i wykroczenia popełniane w ruchu drogowym, pomagali również pieszym w bezpiecznym dotarciu na groby ich bliskich.

Zwiększona liczba policjantów zarówno tych umundurowanych, jak i po cywilnemu została skierowana na tereny blokowisk oraz osiedli domów jednorodzinnych.

Patrząc na zebrane dane statystyczne zdecydowanie można powiedzieć, że na naszych drogach było bardzo bezpiecznie. Nie odnotowano w tym czasie poważnych zdarzeń drogowych. Podobnie ma się sytuacja, jeśli chodzi o przestępczość kryminalną. Policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego 2 nietrzeźwych kierowców.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce młodszy inspektor Mirosław Olszewski serdecznie dziękuję wszystkim osobom, którzy zastosowali się do apeli dotyczących bezpieczeństwa w tym podniosłym czasie.  

kom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

 

 

 

Powrót na górę strony