Aktualności

Gdy policjant kieruje ruchem… Jak się zachować - wyjaśniają policjanci drogówki

Data publikacji 29.06.2022

Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji. Obecnie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach należy do standardów, dlatego też widok funkcjonariusza kierującego ruchem zaliczyć można do rzadkości. Praktyka pokazuje jednak, że w sytuacjach, gdy sygnalizacja zawodzi, a polecenia wydaje właśnie policjant - wielu z kierowców, jak i pieszych nie wie po prostu jak się zachować.

Jak zachować się, gdy na skrzyżowanie wchodzi policjant? Co oznaczają wydawane przez niego polecenia?

Warto pamiętać, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są zobowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem. Kierowcy powinni zatem wiedzieć jak zachować się w przypadku napotkania na swojej drodze tego typu sytuacji. Zrozumienie wydawanych poleceń i podawanych sygnałów oraz znaków znacząco ułatwia komunikację pomiędzy policjantem znajdującym się na skrzyżowaniu, a kierowcą. Przekłada się to bezpośrednio na skuteczny i sprawny sposób udrożnienia ruchu w danym miejscu. Właściwe zrozumienie sytuacji drogowej pomaga także zachować bezpieczeństwo osób pieszych.

Kierowanie ruchem przez policjantów może być kłopotliwe dla jego uczestników, jeżeli nie są pewni znaczenia poszczególnych gestów. Warto zatem zapoznać się ze znaczeniem sygnałów i wiedzieć co oznaczają gesty policjantów. Wówczas unikniemy stresu związanego z przejazdem przez skrzyżowanie, na którym policja kieruje ruchem.

Zgodnie z artykułem 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym - Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe:

  • Zakaz wjazdu na skrzyżowanie - Jeżeli policjant kierujący ruchem na skrzyżowaniu jest zwrócony przodem lub tyłem do pojazdów lub pieszych i ma do tego wyciągnięte poziomo obie ręce, to oznacza, że wydaje zakaz wjazdu kierowcom i poruszania się pieszym.
  • Zmiana kierunku ruchu - Kierowanie ruchem przez policjanta oznacza konieczność umożliwienia przejazdu kierowcom z różnych stron. Policjant z jedną podniesioną ręką to dla kierowców znak, że powinni zachować szczególną ostrożność – Uwaga za chwilę nastąpi zmiana kierunku ruchu.
  • Zatrzymanie ruchu - Pozycje przyjmowane przez policjanta kierującego ruchem mogą wzywać kierowcę do zatrzymania się. Taki sygnał wyda kierowcom policjant, który podniesie rękę w taki sposób, że wewnętrzna strona dłoni jest kierowana w ich stronę.

Za niedostosowanie się do sygnałów wydawanych przez policjanta kierującego ruchem drogowym, kierowcy pojazdu grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł, a piesi na mandat w wysokości 100 zł. Co ważne, gdy na skrzyżowaniu znajdują się znaki drogowe, działająca sygnalizacja świetlna i policjant kierujący ruchem to bezwzględnie mamy obowiązek wykonywać polecenia policjanta.

kom. Tomasz Żerański

Powrót na górę strony