Aktualności

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji 03.12.2021

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając ten dzień ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o problemach osób z niepełnosprawnościami oraz zainspirowanie społeczeństw do podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania. Dzień ten służy też uświadomieniu rządom, instytucjom i obywatelom, jak znaczący może być wkład osób z niepełnosprawnościami w budowanie pomyślnej przyszłości świata, jeśli tylko otrzymają one możliwość rozwoju swoich talentów i wykorzystania swojego potencjału. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Przywództwo i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w inkluzywnym, dostępnym i zrównoważonym świecie po COVID-19”.

 

Przypominamy !!!

 

Osoba niepełnosprawna, która kieruje pojazdem, może nie stosować się do znaków zakazu ruchu lub postoju określonych w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

 

B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",

B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",

B-3a "zakaz wjazdu autobusów",

B-4 "zakaz wjazdu motocykli",

B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",

B-35 "zakaz postoju",

B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",

B-38 "zakaz postoju w dni parzyste",

B-39 "strefa ograniczonego postoju".

Jednocześnie przypominamy że kierujący który nie zastosuje się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” podlega karze w wysokości 500 zł i 5 pkt. karnych.

 

kom. Tomasz Żerański

Powrót na górę strony