Aktualności

WRĘCZENIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ ORAZ ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

Data publikacji 30.09.2021

Na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe. Wśród odznaczonych medalem za Zasługi dla Policji znalazł się Wicestarosta Ostrołęcki Pan Krzysztof Parzychowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka Pan Zdzisław Gadomski. Medalem za Długoletnią Służbę został odznaczony specjalista Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkom. Piotr Zaurski. W uroczystości wziął udział także Komendant Miejski Policji w Ostrołęce mł. insp. Mirosław Olszewski.

Punktualnie o godz. 11 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Waldemarowi Wołowcowi, podinsp. Krzysztof Kmieciak. Następnie ślubowanie złożyło 58 policjantów, w tym 15 policjantek.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu, w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Jakub Gorczyński, naczelnicy wydziałów oraz mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Srebrny Medal za Długoletnią służbę otrzymał nadkom. Piotr Zaurski specjalista Zespołu Techniki Kryminalistycznej WDŚ KMP Ostrołęka.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie medali za Zasługi dla Policji. Cieszymy się, że wśród odznaczonych brązowym medalem za Zasługi dla Policji znaleźli się: Wicestarosta Ostrołęcki Pan Krzysztof Parzychowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka Pan Zdzisław Gadomski. Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji.

Odznaczeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca: "pragnę serdecznie pogratulować funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Są one wyrazem uznania dla Waszego zaangażowania i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych oraz ciężkiej pracy. Medale, które Państwo otrzymaliście stanowią formę podziękowań mieszkańców Mazowsza za Wasz wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do życzeń komendanta dołączył się także Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz: ,,gratuluję wszystkim odznaczonym. Te medale to dowód uznania dla Państwa za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu".

Gratulacje odznaczonym złożył także biorący udział w uroczystości mł. insp. Mirosław Olszewski Komendant Miejski Policji w Ostrołęce.

kom. Tomasz Żerański

 

Powrót na górę strony