Aktualności

Wyrzucanie odpadów jest karalne! Tego rodzaju zgłoszenia można również za pomocą aplikacji KMZB

Data publikacji 14.04.2021

Policjanci przypominają, że pozostawianie odpadów w niedozwolonych miejscach jest ścigane i podlega karze grzywny. Informacje o nielegalnych wysypiskach na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce można przekazywać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ostrołęccy policjanci zachęcają do skorzystania z tej formy zgłoszeń. Przypominamy, że dzięki aplikacji każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo w miejscu swojego zamieszkania.

Co do kwalifikacji i kary zastosowanie może mieć również art. 154 kodeksu wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości(…) podlega karze grzywny do 1.000 złotych”. W przypadkach większej wagi wykorzystany może być również art. 183 Kodeksu Karnego mówiący o tym że: „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi (…) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Pozostawianie odpadów w lesie jest ścigane oprócz Policji przez odpowiednie służby leśne i karane.

Osoby będące świadkami w procederze wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach powinny poinformować o zaistniałej sytuacji najbliższą jednostkę Policji. O ile to możliwe należy zapisać jak najwięcej informacji identyfikujących sprawce, jak chociażby rejestracja samochodu.

Pomocne może być również precyzyjne podanie godziny i miejsca zdarzenia. Informacje o nielegalnych wysypiskach można przekazać również za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, do czego zachęcają płoccy policjanci. 

Widzisz ? Reaguj !

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

podkom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony