Aktualności

Wypalanie traw szkodzi środowisku i jest prawnie zabronione

Data publikacji 09.04.2021

W okresie wiosennym wiele osób traktuje wypalanie starych traw i zarośli na łąkach i przydomowych działkach jako jedną z prac porządkowych. W wyniku tych utwierdzonych tradycyjnie działań często dochodzi do groźnych pożarów najbliższych zabudowań lub lasów. Policjanci przypominają, że wypalanie traw jest szkodliwe dla środowiska i prawnie zabronione!

Wypalanie traw to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, nie przynosi ono żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka.

1. Co roku w takich pożarach giną ludzie i to najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania

2. Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery – tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z „wyrzucaniem” do atmosfery dziesiątek ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa np. smog atakuje układ oddechowy powodując alergie, wzrasta ilość chorób nowotworowych, układu krążenia, chorób oczu itp.

3. Wypalanie traw nierzadko utrudnia kierowcom poruszanie się po drogach, ogranicza widoczność, w wyniku czego dochodzi do kolizji i wypadków.

4. Wypalanie traw powoduje bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt.

5. Każda interwencja Powiatowej Straży Pożarnej sporo nas kosztuje (każdy wyjazd straży to koszt kilkuset złotych).

6. Wypalanie traw powoduje ujemne skutki w rolnictwie. Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę.

7. Wypalanie traw powoduje zagrożenie pożarowe dla lasów.

 

Wypalanie traw jest też łamaniem prawa!

Ustawa o ochronie przyrody:

art. 131 pkt. 12 Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu lub grzywny.

Kodeks wykroczeń:

art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (...)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny:

 Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Policjanci i strażacy apelują o rozsądek! Zanim podpalisz trawę, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Gdy zauważysz podpalacza lub pożar powiadom odpowiednie służby!

 

podkom. Tomasz Żerański
KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony