Aktualności

Ważny KOMUNIKAT! – Szczegółowe dane kontaktowe KMP w Ostrołęce

Data publikacji 13.03.2020

Powiadamiając o zdarzeniu nie zawsze musisz to robić osobiście w jednostce Policji. Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej w Ostrołęce.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek Policji dostępne na stronach internetowych, aplikacji "Moja Komenda" oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie lub e-mailem (nie dotyczy sytuacji nagłych).

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, otrzymają Państwo instrukcje, co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w  niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.
 

 

Dane kontaktowe KMP w Ostrołęce:

 

Komenda Miejska Policjiw Ostrołęce
ul. Janusza Korczaka 16

07-409 Ostrołęka 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce

tel. (29) 760 - 14 - 24

fax (29) 760 - 14 – 29

adres mailowy: dyzurny.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce

tel. (29) 760 - 14 - 00

fax (29) 760 - 14 – 09
adres mailowy: kmpostroleka@ra.policja.gov.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

 sekretariat tel. (29) 760-15-20

 fax (29)  760-15-39

adres e-mail (sekretariat): ds.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wydział Kryminalny

sekretariat tel. (29) 760-14-50
fax (29) 760-14-69

adres e-mail (sekretariat): kryminalny.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
sekretariat tel. (29) 760-15-00
fax (29) 760-15-19

adres e-mail (sekretariat): pgik.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl
 

...............................................................................................................................................................................................................................

Wydział Prewencji
sekretariat tel. (29) 760-14-70
fax (29) 760-14-99
adres e-mail (sekretariat): prewencja.kmpostroleka@ra.policja.gov
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wydział Ruchu Drogowego
sekretariat tel. (29) 760-14-30
fax (29) 760-14-49

adres e-mail (sekretariat): rd.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wydział Patrolowy
sekretariat tel. (29) 760-15-40
fax (29) 760-15-59

adres e-mail (sekretariat): patrolowy.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sztab Policji
tel. (29) 760-14-11
fax (29) 760-14-27
adres e-mail (sekretariat): sztab.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wydział Zaopatrzenia
sekretariat tel. (29) 760-15-65
fax (29)  760-15-67
adres e-mail (sekretariat): zaopatrzenie.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

.............................................................................................................................................................................................................................

Zespół Kadr i Szkolenia
tel. (29) 760 - 15-70
adres e-mail (sekretariat): kadry.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komisariat Policji w Myszyńcu
07-430 Myszyniec
ul. dr. Pawłowskiego 15
tel. (29) 760-17-70
fax (29) 760-17-73

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posterunek Policji w Baranowie
06-320 Baranowo
Rynek 7

tel. (29) 760-17-10
fax (29) 760-17-13

Posterunek Policji w Czerwinie
07-407 Czerwin
ul.Piastowska 3
tel. (29) 760-17-20
fax (29) 760-17-23
 

 

Posterunek Policji w Goworowie
07-440 Goworowo
ul. Szkolna 10
tel. (29) 760-17-30
fax (29) 760-17-33
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Posterunek Policji w Kadzidle
07-420 Kadzidło
ul. Słoneczna 2

tel. (29) 760-17-40
fax (29) 760-17-43
adres e-mail ( posterunek): pp.kadzidlo.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Powrót na górę strony