Aktualności

Rok 2016 to bezpieczny rok dla mieszkańców miasta i powiatu - podsumowanie efektów pracy ostrołęckich policjantów

Data publikacji 07.02.2017

Mniej przestępstw, mniej wypadków drogowych i ich ofiar - to główne spostrzeżenia płynące z odprawy rocznej podsumowującej wyniki pracy ostrołęckich funkcjonariuszy, która wczoraj odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. W odprawie uczestniczył, m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz.

Rok 2016 był rokiem zmian. W marcu nowym komendantem został mł. insp. Rafał Kubicki. Podjął on decyzję o reorganizacji struktur komendy. Po wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasza Michułki przywrócono stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji którym został podkom. Andrzej Dziadak odpowiedzialny za pion prewencji. Jeszcze wcześniej I Zastępcą Komendanta Miejskiego został nadkom. Krzysztof Szymański, któremu powierzono nadzór nad pionem kryminalnym. To nie jedyne zmiany. Oddzielono także pracę operacyjną od pracy dochodzeniowej. Dotychczasowy Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu przestał istnieć i w jego miejsce powołano Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. Nie można także zapominać o przywróceniu Posterunku Policji w Łysych. Celem zmian było, m.in. ograniczenie przestępczości szczególnie uciążliwej dla mieszkańców naszego  miasta i powiatu.

Wczoraj przyszła pora na podsumowanie efektów pracy policjantów. W rocznej odprawie udział wzięli : I  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz, Komendant Miejski Policji w Ostrołęce mł. insp. Rafał Kubicki wraz ze swoimi  Zastępcami, przedstawiciele władz samorządowych z Przewodniczącym Rady Miasta Panem Jerzym Grabowskim oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrołęckiego na czele. Prezydenta Miasta Ostrołęki Pana Janusza Kotowskiego reprezentował Sekretarz Urzędu Miasta Ostrołęki Pan Mariusz Prusaczyk, natomiast Starosta Ostrołęcki Pan Stanisław Kubeł reprezentowany był przez Dyrektora Starostwa Powiatowego Pana Artura Romanika.

 W odprawie uczestniczyli także: Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce Pan Tomasz Sagała, Zastępca Prokuratora Okręgowego  w Ostrołęce Pani Anna Drewnowska, Prokurator Rejonowy w Ostrołęce Pani Dorota Korzep - Czekalska oraz  Szefowie służb mundurowych działających na terenie miasta i powiatu ostrołęckiego,  obecni byli również  wójtowie gmin.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Miejski Policji w Ostrołęce mł. insp. Rafał Kubicki , który wraz ze swoim I Zastępcą nadkom. Krzysztofem Szymańskim przedstawił efekty pracy ostrołęckich funkcjonariuszy za rok 2016.

W minionym roku zanotowaliśmy  mniej przestępstw, wyższą wykrywalność,  a także mniej wypadków drogowych, w tym co bardzo ważne pomimo coraz większego natężenia ruchu na naszych drogach  zmniejszyła się ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz liczba osób rannychTo efekt prowadzonych przez ostrołęckich funkcjonariuszy cyklicznych działań, m.in. ,,trzeźwość”, ,,niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” skierowanych zarówno do kierujących, jak i pieszych.

 Komendant Miejski Policji w Ostrołęce mł. insp. Rafał Kubicki złożył serdeczne podziękowanie  samorządom lokalnym za wsparcie finansowe dzięki któremu w ubiegłym roku możliwy był zakup  3 nowych  radiowozów.

Następnie  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu insp. Marek Świszcz podsumował wyniki pracy funkcjonariuszy KMP w Ostrołęce na tle garnizonu mazowieckiego, które   przedstawiają się na dobrym poziomie. Komendant  omówił także funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji ,, Moja Komenda”. Dzięki tym nowym narzędziom teleinformatycznym każdy mieszkaniec ma jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo oraz możliwość szybkiego kontaktu z dzielnicowym. Ponadto insp. Marek Świszcz przedstawił założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” który zakłada wzmocnienie roli dzielnicowego jako „policjanta pierwszego kontaktu” oraz priorytety Komendanta Głównego Policji obowiązujące do 2018 r. służące poprawie stanu bezpieczeństwa.

Obecni na odprawie przedstawicieli samorządu oraz wymiaru sprawiedliwości dobrze ocenili pracę policjantów, zaznaczając zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie obowiązków służbowych.

Oprócz pionu kryminalnego insp. Marek Świszcz dużą uwagi poświęcił bezpieczeństwu w ruchu drogowym, które jest, m.in. dla całego garnizonu mazowieckiego jednym z głównych priorytetów. 

W roku 2016 na terenie miasta i powiatu ostrołęckiego zaistniało 125 wypadków drogowych, czyli o dwa wypadki mniej niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne to w tym samym okresie takich wypadków  było o trzy mniej niż w roku 2015 czyli 16.

Na zakończenie głos zabrał mł. insp. Rafał Kubicki. Komendant podziękował samorządowcom oraz Prezesom Sądów i Szefom Prokuratur za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, przekazał również podziękowania policjantom i kadrze kierowniczej za dobrą i efektywną służbę.

 

mł. asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony