Aktualności

Zmiana na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu

Data publikacji 06.08.2019

Od wczoraj mamy nowego Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu. Został nim podinsp. Waldemar Tokarski. Zastąpił on na tym stanowisku kom. Krzysztofa Samula, który został Naczelnikiem Wydziału Sztab Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Kom. Krzysztof Samul rozpoczął służbę w Policji w 2001 roku. Od zawsze związany był z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, a dokładniej z pionem kryminalnym i prewencji. Prócz służby w samej Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, nabierał on również doświadczenia zawodowego w Posterunku Policji w Łysych i w Lelisie, a w 2016 roku objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu. Po zmianach na stanowiskach Zastępców Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce, niezbędnym okazało się powierzenie stanowiska Naczelnika Wydziału Sztab Policji osobie z tak bogatą wiedzą i doświadczeniem zawodowym w kierowaniu zasobami ludzkimi.

Stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Myszyńcu objął wczoraj podinsp. Waldemar Tokarski, który służy w Policji od 1998 roku. Od 1 lipca 2000 roku związany jest z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce, gdzie pełnił służbę w pionie prewencji, ruchu drogowego, a w ostatnim czasie w pionie kryminalnym – w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją oraz Zespole Kontroli Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Posiada on predyspozycje do kierowania zasobami ludzkimi. Jego wiedza, doświadczenie zawodowe i właściwe podejście do drugiego człowieka zostało w ten sposób docenione przez przełożonych.

W uroczystej zbiórce z tej okazji wzięła udział kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, policjanci i pracownicy cywilni z Komisariatu Policji w Myszyńcu i Posterunku Policji w Łysych.

Życzymy podinsp. Waldemarowi Tokarskiemu i kom. Krzysztofowi Samulowi pomyślności na nowych stanowiskach oraz wiele satysfakcji z pełnionej służby.

 

asp. Krzysztof Kolator

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Powrót na górę strony