Aktualności

„Przemoc w rodzinie” tematem szkolenia ostrołęckich policjantów

Data publikacji 25.10.2018

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – podkom. Justyna Stanik-Rybak i Pani Sylwia Szewczyk przeprowadziły wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce szkolenie z zakresu niwelowania stresu osób małoletnich dotkniętych przemocą w rodzinie oraz przełamywania barier i poszerzenia chęci mówienia o tym zjawisku. Problematyka ta jest niezwykle trudna i ważna, dlatego tego typu szkolenia mają ogromną wartość.

 

Ostrołęccy dzielnicowi, policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką i osobami nieletnimi oraz wykonujący czynności patrolowo-interwencyjne wzięli wczoraj udział w szkoleniu z zakresu zjawiska „przemocy w rodzinie”.

Szkolenie składało się z dwóch części, z których pierwsza dotyczyła „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, celem rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy” będącego realizacją Porozumienia zawartego w dniu 28 kwietnia 2015 roku pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Program ukierunkowany jest na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poprawę bezpieczeństwa osób małoletnich doznających przemocy w rodzinie oraz podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie.

Głównym narzędziem tego projektu jest maskotka z naniesionym numerem 116 111 będącym bezpłatnym Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz adresem strony internetowej www.116111.pl. Tego „pluszowego” przyjaciela, ostrołęccy dzielnicowi przekażą dzieciom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. W trakcie szkolenia policjanci zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania telefonu zaufania i strony internetowej oraz założeniami programu.

W kolejnej części szkolenia zostały przypomniane policjantom zagadnienia i akty prawne związane z procedurą „Niebieska Karta” i zjawiskiem „Przemocy w rodzinie”. Funkcjonariuszom przedstawione zostały podstawy interwencji wobec dziecka krzywdzonego, przemocy w rodzinie i sposobów komunikacji z osobą po doznanej traumie.

Przeprowadzone szkolenie miało nieocenioną wartość dla ostrołęckich policjantów, gdyż dotyczyło niezwykle ważnej problematyki.

Apelujemy do wszystkich osób mających wiedzę na temat występowania zjawiska przemocy w danej rodzinie, aby przełamały wewnętrzne bariery i informowały o tym Policję dzwoniąc do dzielnicowego z rejonu, w którym ona występuje lub do dyżurnego KMP w Ostrołęce.

 

 

asp. Krzysztof Kolator

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Powrót na górę strony