Aktualności

PRZEMOC I AGRESJA RÓWIEŚNICZA W SZKOŁACH W OSTROŁĘCE I POWIECIE OSTROŁĘCKIM – TEMATEM SPOTKAŃ POLICJANTÓW Z DZIEĆMI, MŁODZIEŻĄ I PEDAGOGAMI

Data publikacji 10.10.2018

Policyjni profilaktycy i dzielnicowi z ostrołęckiej Komendy, Komisariatu Policji w Myszyńcu i Posterunków Policji, od początku nowego roku szkolnego, podejmują niezwykle ważną i trudną tematykę, jaką jest przemoc i agresja rówieśnicza. Policjanci spotykają się z uczniami i kadrą pedagogiczną w szkołach podstawowych, średnich i zawodowych. Celem spotkań jest ukazanie młodzieży negatywnych skutków niewłaściwego zachowania wobec innych osób.

Przemoc i agresja rówieśnicza może mieć zarówno charakter bezpośredni, jak też pośredni. Dokonywana jest w bezpośrednim kontakcie lub za pośrednictwem Internetu i różnego rodzaju komunikatorów.

Policjanci przekonują, że nie można zezwalać na stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec rówieśnika. Często zdarza się, że takie zachowanie wobec jednej osoby przejawia kilku uczniów. Inne osoby przyglądają się temu i „nie chcą się wtrącać”. Jest to również postawa negatywna. Dużą rolę w takich spotkaniach odgrywają policjanci z ostrołęckiego zespołu do spraw profilaktyki społecznej i patologii, a także dzielnicowi, którzy każdego dnia spotykają się z młodzieżą i dziećmi i rozmawiają na tematy związane z bezpieczeństwem w różnych jego aspektach, m.in. w domu, szkole, oraz ,,na drodze”.

Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swojego zachowania, którego skutki odczuwalne są nawet przez kilka kolejnych lat. Policjanci przypominają o odpowiedzialności nieletnich za czyny niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego oraz przedstawiają procedurę postępowania w sprawach nieletnich.

Apelujemy, aby o tego typu sytuacjach powiadamiać Policję i kadrę pedagogiczną szkoły. Pamiętajmy, że agresja i przemoc ze strony innych osób może dotknąć każdego.

 

 

asp. Krzysztof Kolator

Powrót na górę strony