Aktualności

Handel ludźmi – wymiana doświadczeń i informacji o zagrożeniach z policjantami z Holandii

Data publikacji 17.09.2018

W miniony piątek odbyły się spotkania poświęcanie przeciwdziałaniu handlu ludźmi, a także towarzyszącym im przestępstwom. Były one możliwe dzięki staraniom policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Urzędowi Miasta w Ostrołęce oraz Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce. Spotkania policjantów z Ostrołęki i Holandii zrealizowano w ramach projektu pn. "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii". W spotkaniach wziął udział również Komendant Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański.

Przestępstwo handlu ludźmi jest wykorzystywaniem człowieka, któremu towarzyszy naruszenie praw i godności stanowiąc współczesną formę niewolnictwa. Wyzysk człowieka związany jest ze stosowaniem przemocy fizycznej pod postacią gróźb, zastraszania, bicia, gwałtu poprzez działanie w formie przymusu, uprowadzenia, oszustwa lub nadużycia władzy. Sprawcy żerują na psychicznym, fizycznym i ekonomicznym ubóstwie człowieka, czyniąc z niego źródło dochodu. Współczesne niewolnictwo ma formę pracy przymusowej, wykorzystania w przemyśle erotycznym, zmuszania do prostytucji, niewolnictwa, żebractwa, popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw oraz handlu organami. Bardzo ważne jest uświadamianie, że handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje zbrodnią nawet, gdy odbywa się za zgodą ofiary.

Dlatego policjanci z  Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, aby ochronić zazwyczaj młode osoby przed tego rodzaju zagrożeniem postanowili podjąć aktywne działania w tym zakresie.


W miniony piątek na zaproszenie Szefa ostrołęckich policjantów w Ostrołęce a naszym mieście gościli funkcjonariusze z Holenderskiej Policji. Akcja została także wsparta przez Urząd Miasta w Ostrołęce oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i była poprzedzona kilkutygodniowymi przygotowaniami.

Komendant Miejski Policji w Ostrołęce nadkom. Krzysztof Szymański przybliżył policjantkom z Holandii funkcjonowanie ostrołęckiej jednostki. Goście byli pod dużym wrażeniem siedziby ostrołęckiej komendy, zwiedziły także poszczególne wydziały, strzelnice oraz siłownię.

Głównym tematem spotkań były zagrożenia związane z migracją zarobkową i często towarzyszącemu temu handlowi ludzi. Zaproszeni goście zawodowo trudnią się problematyką handlu ludźmi, w tym wyzyskiem i współczesnym niewolnictwem.

Przedstawicielki Holenderskiej Policji Irena de Ruig oraz Petra Cas omówiły w jaki sposób przygotować się do wyjazdu do pracy za granicę, na co zwracać uwagę podczas przeglądania ofert pracy, a także jakie są warunki płacowe i prawo pracy w Holandii.

 Wskazały również do kogo zwracać się w przypadku, gdy dojdzie do procederu handlu ludźmi i związanej z tym przymusowej pracy. Odpowiednie przygotowanie do wyjazdu do pracy zmniejszy ryzyko zostania ofiarą handlu ludźmi lub przymusowej pracy.

Działania podzielone były na dwie części, w pierwszej uczestniczyli uczniowie ostatnich klas szkół ,,średnich”, natomiast w drugiej kadra pedagogiczna oraz pracownicy MOPS, PUP ora OPS.  

Pamiętajmy, że migracja zarobkowa może wiązać się z wieloma niebezpieczeństwami i to nie tylko w Holandii. Z pewnością piątkowe spotkanie pomoże wielu młodym ludziom mądrze organizować zagraniczne wyjazdy tak, aby ustrzec się wspomnianych niebezpieczeństw.

Z ramienia Komendy Głównej Policji w programie brał udział asp Szymon Kapusta, który omówił przedmiotowe zagrożenie na terenie naszego kraju.

 

Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Miejska Policji w Ostrołęce we współpracy z Urzędem Miasta i  Starostwem Powiatowym w Ostrołęce.

 

asp. Tomasz Żerański

Powrót na górę strony