Aktualności

Podsumowanie działań "Bezpieczne przejście"

Data publikacji 15.03.2018

Na terenie powiatu naszego miasta i powiatu przeprowadzono działania „Bezpieczne przejście”. W akcji ukierunkowanej na poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego wzięło udział 19 policjantów z ostrołęckiej drogówki. Dalsze działania już wkrótce.

Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz ograniczanie wykroczeń popełnianych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego i kierujących, których zachowanie godziło w bezpieczeństwo pieszych.

We ,,wtorkowej” akcji funkcjonariusze szczególnym nadzorem objęli rejony przejść dla pieszych, gdzie zwracali uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców na szkodę pieszych oraz na wykroczenia, których dopuszczali się sami niechronieni.

 

W wyniku prowadzonych działań funkcjonariusze ujawnili 48 wykroczeń. Do najczęstszych należały: przekraczanie dozwolonych prędkości na obszarze zabudowanym oraz naruszenie przepisów o zachowaniu się kierujących wobec pieszych. Zanotowano kilku  kierujących, którzy wyprzedzali na oznakowanych przejściach dla pieszych, omijali pojazdy, które zatrzymały się, aby ustąpić pierwszeństwa osobom pieszym, a także kierowców, którzy  nieustąpili pierwszeństwa osobom pieszym, którzy skręcali w drogę poprzeczną.

Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych jest zasadne, gdyż  funkcjonariusze cały czas ujawniają wykroczenia, które zagrażają temu bezpieczeństwu. Działania tego typu przyczyniają się do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i będą w przyszłości kontynuowane.

Apelujemy do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych.

asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony