Aktualności

Kary za blokowanie numerów alarmowych. Nowy przepis już obowiązuje!

Data publikacji 22.11.2017

Kary aresztu, ograniczenia wolności lub do 1,5 tys. zł grzywny za umyślnie i nieuzasadnione blokowanie telefonicznych numerów alarmowych, zwłaszcza 112, 997, 998 i 999 - przewiduje nowelizacja Kodeksu wykroczeń, która weszła w życie 19 listopada 2017 roku.

Dotychczas w Kodeksie wykroczeń nie uwzględniano przypadków polegających na blokowaniu numerów alarmowych przez samo wykonywanie połączeń. Artykuł 66 Kodeksu wykroczeń  w dotychczasowej wersji mówił, że kto - chcąc wywołać niepotrzebną czynność - fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1,5 tys. zł. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 tys. zł.

Od niedzieli 19 listopada 2017 roku do artykułu 66 Kodeksu wykroczeń dodano nowy zapis przewidujący, iż karom tym podlegał będzie również ten "kto umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.".

Zmiana ma zapewnić łatwiejszy i skuteczniejszy dostęp do numerów alarmowych, w szczególności 112, 997, 998 i 999, przez wprowadzenie wyraźnego zakazu bezzasadnego blokowania tych numerów.

Pamiętajmy, gdy zagrożone jest życie człowieka, liczy się każda sekunda! Nie marnujmy jej na żarty i fałszywe zgłoszenia.


asp. Tomasz Żerański

KMP w Ostrołęce

Powrót na górę strony