Aktualności

Kampania 19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

Data publikacji 20.11.2017

Komenda Miejska Policji w Ostrołęce przystąpiła do kampanii 19 Dni Przeciwko Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Tegorocznym hasłem kampanii jest zapobieganie tradycyjnym, krzywdzącym praktykom. W trakcie jej trwania zorganizowano spotkanie osób i instytucji na co dzień zajmujących się wspomnianym zagadnieniem.

Głównym celem kampanii jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży, świata, gwarantującego wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju.

W związku z tym 16 listopada policjanci z Zespołu ds Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wspólnie z pracownikami Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Ostrołęce zorganizowali spotkanie, w którym wzięli udział m. in. z przedstawiciele szkół z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, Mopr, OiK, kuratorów sądowych oraz innych podmiotów i instytucji współpracujących w ramach przeciwdziałania zjawisku "przemocy w rodzinie".

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat procedury "Niebieska Karta" i przemocy wobec dzieci. Ponadto mł. asp. Krzysztof Kolator przedstawił założenia i rolę programu prewencyjnego "Żółta kartka" w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Spotkanie odbylo się w 3 odsłonach, tj. Poradni Psychologiczno-pedagogiczna w Ostrołęce, a następnie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kadzidle i Szkole Podstawowej w Kadzidle. Wzięli w nim  udział przedstawiciele wielu instytucji z terenu gmin powiatu ostrołęckiego. Uczestnikom rozdano informatory nt. zjawiska "przemocy w rodzinie" i przemocy seksualnej wobec dzieci.

 

asp. Tomasz Żerański

KMP Ostrołęka

Powrót na górę strony