WYDZIAŁ KRYMINALNY

WYDZIAŁ KRYMINALNY, WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Data publikacji 28.11.2016

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

 
nadkom. Iwona Kędzierska
 
 
 
 

Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

 
 
 
 asp.szt Wojciech Duda
 
 
 

naczelnik wydziału do walki z przestĘpczością gospodarczą

kOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 
 
nadkom. Paweł Wróblewski
 
 

Sekretariat

Wydziału Kryminalnego,

wYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

 
tel. 47 704 42 28
 fax 47 704 42 49
Powrót na górę strony