Dostępność KPP

Informacja o braku dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Data publikacji 07.09.2023

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Dz.U. z 2022 r. poz. 2240), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (dalej: „informacja o braku dostępności”).

Informację o braku dostępności należy przekazać podmiotowi publicznemu, którego dotyczy informacja.

W celu przekazania informacji można skorzystać z formularza (pdf, 53 kb).

Formularz został przygotowany przez PFRON, który opublikował także dodatkowe wskazówki na temat przekazywania informacji o braku dostępności.

 

Sposoby przekazania informacji

Wypełniony formularz z informacją o braku dostępności Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej można:

- wysłać na adres: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

- złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. płk. Karola Piłata 12, 07-300 Ostrów Mazowiecka, od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godz. 7.30-15:30.

- przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: monika.jastrzebska@ra.policja.gov.pl

- przesłać na skrzynkę ePUAP

Pliki do pobrania

  • 13.43 KB
Powrót na górę strony