ZAŚWIADCZENIA, ODPISY, XERO AKT

Data publikacji 11.03.2022

Zaświadczenia, odpisy, kserokopie akt

Informujemy, że na żądanie osób, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej wydaje kserokopie dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Dokumentacja wydawana jest na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę oraz wniesienia opłaty określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. 2015 poz. 1566)

- Za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii. W przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych opłatę tę powiększa się o 6 zł za każdy wydany nośnik.

- Za wydanie kopii dokumentów elektronicznych na informatycznym nośniku danych pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdy wydany nośnik.

- Za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy pobiera się opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę uwierzytelnionego odpisu.

Opłatę za wydanie dokumentacji należy uiścić przelewem na rachunek Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 – Listopada 37/59, 26-600 Radom,

konto nr 60 1010 1010 0022 1922 3100 0000

tytuł wpłaty: "Wpłata za ksero dokumentacji (lub za wydanie odpisu) – KPP w Ostrowi Mazowieckiej".

W przypadku ubiegania się o zaświadczenie o kradzieży, przywłaszczeniu, o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego lub zdarzeniu drogowym,  należy złożyć wniosek wydanie zaświadczenia oraz uiścić opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej, która wynosi 17 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej

- przelewem – Urząd Miejski w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

Bank Spółdzielczy

nr konta 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001,

tytuł wpłaty: "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia przez KPP w Ostrowi Mazowieckiej".

 W każdym przypadku dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Pliki do pobrania

  • 119.58 KB
  • 113.44 KB
  • 75.54 KB
  • 82.43 KB
Powrót na górę strony