Aktualności

Zlekceważyli sądowy zakaz kierowania autem, zostali zatrzymani przez policjantów ruchu drogowego

Data publikacji 13.04.2023

Kierowcy lekceważący sądowe zakazy dot. prowadzenia auta muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Tylko wczoraj w przeciągu dwóch godzin ostrowscy policjanci z ruchu drogowego zatrzymali kierowców nierespektujących sądowe zakazy. Po godz. 17:00 w Dąbrowie w gminie Andrzejewie policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego bmw. Wówczas mundurowi otrzymali informację z bazy danych, że 49-letni mieszkaniec woj. podlaskiego ma dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami wydane przez łomżyński Sąd oraz wszelkimi pojazdami mechanicznymi orzeczony przez zambrowski wymiar sprawiedliwości.
 
Kolejna kontrola miała miejsce dwie godziny później w Daniłowie w gminie Małkinia Górna. Tam policjanci skontrolowali kierowcę renault. 49-letni mieszkaniec woj. podlaskiego również miał sądowy zakaz kierowania pojazdami wydany przez białostocki Sąd.
Obydwaj mężczyźni odpowiedzą przed Sądem za niestosowanie się do zakazów.
 
Zgodnie z Art. 244. Kodeksu Karnego
Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
mł.asp Marzena Laczkowska
Powrót na górę strony