Aktualności

Używanie wzmacniaczy sygnału GSM bez pozwolenia wiąże się z konsekwencjami prawnymi

Data publikacji 03.02.2023

Przestrzegamy przed używaniem urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych czyli wzmacniaczy sygnału telefonii komórkowej bez odpowiedniego pozwolenia. Jego brak wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Informujemy, że za korzystanie z urządzeń wzmacniających sygnał GSM bez odpowiedniego pozwolenia grozi odpowiedzialność karna. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawa telekomunikacyjnego

Art.  208.  [Używanie urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia]
1.  Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
3. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
 
Korzystanie z takiego urządzenia prowadzi do zagrożeń w sferze bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochronie zdrowia. Powstałe zakłócenia podczas pracy urządzenia wzmacniającego sygnał GSM prowadzą do m.in zrywania połączeń, pozbawiania abonentów możliwości wykonywania i odbierania połączeń. Takie sytuacje stanowią poważne zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego oraz w przypadku zagrożenia życia ludzkiego poprzez uniemożliwienie kontaktu z odpowiednimi służbami.
 
mł.asp Marzena Laczkowska
 
Powrót na górę strony