Aktualności

Odprawa roczna ostrowskich policjantów z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu

Data publikacji 27.01.2023

Po przerwie spowodowanej COVID-19 dziś w Jatkach odbyła się odprawa roczna ostrowskich policjantów z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotra Janika, Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka, Burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Pana Jerzego Bauera, Prokuratora Rejonowego Pana Andrzeja Krystosiaka oraz Komendanta Powiatowego PSP Pana st.bryg. Janusza Iwanowskiego.

Dziś przed południem w Jatkach odbyła się odprawa roczna ostrowskich policjantów z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotra Janika oraz zaproszonych gości w osobach Pana Starosty Zbigniewa Chrupka, Pana Burmistrza Jerzego Bauera, Pana Prokuratora Andrzeja Krystosiaka oraz Pana Komendanta st. bryg. Janusza Iwanowskiego.

Odprawa rozpoczęła się od złożenia meldunku Z-cy KWP zs. w Radomiu insp. Piotrowi Janikowi przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej mł. insp Krzysztofa Szymańskiego. Następnie mł. insp Krzysztof Szymański przywitał zaproszonych gości i omówił pracę policjantów pionu prewencji oraz stan bezpieczeństwa na drogach powiatu ostrowskiego. Komendant podziękował policjantom za codzienną niekiedy trudną służbę a za współpracę i nieocenione wsparcie lokalnym samorządom. Z kolei efekty pracy policjantów pionu kryminalnego przedstawił Zastępca KPP w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Dariusz Bednarczyk.

Dzisiejsza odprawa była doskonałą okazją do wyróżnienia dwójki ostrowskich policjantów z wydziału kryminalnego za zaangażowanie podczas pracy w związku z grudniowym zabójstwem obywatela Ukrainy.

Zarówno Pan Starosta jak i Pan Burmistrz podziękowali kierownictwu oraz policjantom za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Na zakończenie głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, podziękował ostrowskim policjantom za ich zaangażowanie w służbie nie tylko w minionym trudnym roku z uwagi na trwające działania wojenne za wschodnią granicą, ale też i podczas pandemii COVID-19. Insp. Piotr Janik przekazał również informacje na temat postępu prac związanych z budową nowej siedziby ostrowskich policjantów.

Podsumowanie 2022r.

Miniony rok był dla nas bardzo pracowity. W ciągu ubiegłych 12 miesięcy przeprowadziliśmy 8255 różnego rodzaju interwencji. Prowadziliśmy czynności wyjaśniające do 1228 spraw o wykroczenie. Dzielnicowi odbyli 554 spotkania ze społecznością mieszkającą w ich rejonie służbowym. Przeprowadziliśmy 606 spotkań profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i pedagogami.

W zeszłym roku mieszkańcy powiatu ostrowskiego chętnie korzystali z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy za jej pośrednictwem aż 1222 zgłoszenia o najbardziej uciążliwych wykroczeniach, w tym przekraczaniu dozwolonej prędkości, niewłaściwej infrastruktury, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym i nieprawidłowym parkowaniu. Potwierdziliśmy i wyeliminowaliśmy 603 zagrożenia.

Wszczęliśmy 1057 postępowań. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 70,1 % , o 1,2 % więcej niż na terenie całego mazowsza 68,9%. 

Wykrywalność w wybranych kategoriach przestępstw:

- uszczerbek na zdrowiu 100% wykrywalność( średnia krajowa 90,2 %)

- rozbój i wymuszenie rozbójnicze 100% wykrywalność ( średnia krajowa 84,9 %)

- kradzież cudzej rzeczy 44,3 % ( średnia krajowa 42,4%)

- kradzież z włamaniem 55,7 % ( średnia krajowa 51,8%)

- uszkodzenie rzeczy 57,1 % ( średnia krajowa 39,3%)
W ubiegłym roku zabezpieczyliśmy prawie 8kg różnego rodzaju narkotyków. 


Na terenie powiatu ostrowskiego w 2022r. odnotowaliśmy 739 zdarzeń drogowych ( 693 kolizje i 46 wypadków). Niestety w minionym roku na drogach powiatu ostrowskiego życie straciło 11 osób, a 58 zostało rannych. Odnotowaliśmy o 41 mniej kolizji niż w 2021 r. ( 734) i o 3 mniej wypadków (49) . Niestety o 2 wzrosła liczba zabitych ( w 2021r. 9 osób) a o 3 wzrosła liczba rannych ( w 2021r. 55 osób).

Z uwagi na fakt, że kierowanie autem pod działaniem alkoholu jest nadal jedną z głównych przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych policjanci ruchu drogowego przeprowadzili w minionym roku 39 338 badań stanu trzeźwości u kierujących. Zatrzymali 115 osób kierujących pod wpływem alkoholu z czego 79 przypadków stanowiło przestępstwo ( powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie) a 36 osób kierowało w stanie po użyciu alkoholu ( od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w organizmie).

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony