Aktualności

Bezpodstawnie wezwał karetkę, odpowie za to przed Sądem

Data publikacji 10.11.2022

Wezwanie służb musi być uzasadnione, za bezpodstawne wzywanie służb ratunkowych grożą konsekwencje prawne.

Wczoraj po południu dyżurny ostrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zespołu ratownictwa medycznego z prośbą o pomoc. Wpłynęło do nich zawiadomienie o kobiecie, która w domu w Gniazdowie po urazie głowy straciła przytomność. Na miejsce pojechała karetka ale nie potwierdziła takiego zdarzenia w związku z czym powiadomiono dyżurnego ostrowskiej komendy. Pod wskazanym adresem były 3 osoby, dwóch mężczyzn w wieku 51-lat, 49-lat oraz 43-letnia kobieta, od tych osób wyczuwalna była silna woń alkoholu a bełkotliwa mowa znacząco utrudniała kontakt. 51-latek nie był w stanie podać policjantom sesnowej przyczyny wezwania karetki na miejsce. W związku z tym policjanci przygotowali niezbędną dokumentację do sądowego wniosku o ukaranie.

Nr alarmowy 112 służy do wzywania Policji, Straży Pożarnej i Karetki Pogotowia ale tylko w uzasadnionych przypadkach zagrożenia zdrowia/życia ludzkiego czy też mienia. Osoby korzystające z tego nr bezpodstawnie muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z art 66 KW §  1. 

Kto: 1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2)umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§  2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
 
mł. asp Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony