Aktualności

„Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”

Data publikacji 28.09.2022

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jest realizatorem działań w II edycji projektu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi (w tym pieniądzem elektronicznym) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych,

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.

Projekt obejmuje m.in. realizację działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i nauczycieli placówek oświatowych z terenu garnizonu mazowieckiego. W związku z powyższym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w przedmiotowym projekcie i uczestnictwa w następujących działaniach:

1. Warsztaty prewencyjne dla szkół pn. „Bezpieczeństwo finansowe młodego konsumenta", z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku, w tym posługiwania się pieniądzem (również elektronicznym), zawierania transakcji handlowych (też online).

2. Konkurs edukacyjny dla młodzieży pn. „Bezpieczny konsument - to ja!" z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, którego przedmiotem jest  przygotowanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Dla zwycięzców konkursów przewidziano nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz wyróżnienia. Najlepsze prace konkursowe będą publikowane w formie notatników zeszytowych, których okładki będą opatrzone nagrodzonymi pracami. Powyższe materiały edukacyjne będą wykorzystywane w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz społeczeństwa.

Warsztaty będą prowadzone w Państwa placówce, przez funkcjonariuszy Policji, którzy jednocześnie przygotują nauczycieli do pełnienia roli trenerów już poza projektem. Termin warsztatów zostanie uzgodniony przez obie strony (odbędą się w okresie od 1 do 31 października 2022 r.).

O zakwalifikowaniu placówki do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie czynnego udziału w konkursie dotyczącym bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Regulamin dotyczący konkursu jest dostępny na stronie internetowej KWP zs. w Radomiu.

Mamy nadzieję, że powyższa propozycja spotka się z Państwa aprobatą. W celu przystąpienia do  projektu prosimy o wypełnienie załączonego formularza deklaracji oraz dostarczenie go do Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, w formie skanu drogą e-mailową na adres: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl lub osobiście w siedzibie najbliższej KMP/KPP na terenie garnizonu mazowieckiego.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2022 roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu, tel. 47 701 30 62, 47 701 30 65.

Żródło: Zespół Prasowy KWP

https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/70825,Policyjna-Akademia-Bezpiecznego-Konsumenta.html

Powrót na górę strony