Aktualności

Kierowco, pasażerze nie zapominaj o używaniu pasów bezpieczeństwa podczas jazdy autem!

Data publikacji 26.04.2022

Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne to podstawowe elementy bezpieczeństwa w każdym aucie. Niestety zarówno wśród kierowców jak i pasażerów są osoby które nie używają pasów bezpieczeństwa podczas jazdy autem.

Kierowcy i pasażerowie aut są grupami najlepiej chronionymi na drodze. Wynika to z faktu, że auta wyposażone są w pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne chroniące w przypadku zderzenia lub nagłego hamowania. Niestety pomimo tego typu zabezpieczeń często na drodze można zauważyć kierowców oraz pasażerów nie używających pasów podczas jazdy. Pamiętajmy, że podczas nagłego hamowania osoba nie przypięta pasami narażona jest na np. uszkodzenia kręgosłupa. Często osoby zatrzymywane przez policjantów z uwagi na brak zapiętych pasów tłumaczą "dopiero co wyjechałem". Przypominamy, że kierowca przed wyjazdem ma obowiązek zapięcia pasów dotyczy to również pasażerów. Nieważne czy mamy do przejechania 100 czy 10 km, w każdym momencie na drodze może dojść do sytuacji wymagającej nagłego zatrzymania auta a gdy to się nie uda zderzenia z innym autem.

Zgodnie z art 39 ust 2 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy:

1)
osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa;
 
2)
kobiety o widocznej ciąży;
 
3)
kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera;
 
4)
instruktora lub egzaminatora podczas szkolenia lub egzaminowania;
 
5)
policjanta, funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej;
 
6)
funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania czynności służbowych;
 
6a)
żołnierza Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych;
 
7)
zespołu medycznego w czasie udzielania pomocy medycznej;
 
8)
konwojenta podczas przewożenia wartości pieniężnych;
 
9)
osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim;
 
10)
dziecka w wieku poniżej 3 lat przewożonego pojazdem kategorii M2 i M3;
 
11)
dziecka przewożonego na zasadach przewidzianych w art. 2 ulgi przy przejazdach kolejowych i autobusowych na podstawie biletów jednorazowych ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295).

W trosce o własne zdrowie/życie kierowcy oraz pasażerów apelujemy o używanie pasów bezpieczeństwa aby bezpiecznie wrócić do domu.

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony