Aktualności

„Policjanci w służbie historii”

Data publikacji 28.02.2022

Rozpoczęła się VI. edycja konkursu „Policjanci w służbie historii”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Edukacji i Nauki.

Kolejna edycja konkursu organizowana jest przez Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Komendą Główną Policji. Konkurs ten adresowany jest  do uczniów szkół średnich, w których prowadzone są klasy mundurowe o profilu policyjnym. Jednym z głównych celów całego przedsięwzięcia jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego, a także zwrócenie uwagi na etos policyjnej służby.  

Uczestnicy konkursu tworzą 2-3 osobowe zespoły pracujące pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Ich zadaniem będzie odnalezienie postaci policjanta, który pełnił służbę w Policji Państwowej/Policji Województwa Śląskiego w okresie XX-lecia międzywojennego i/lub II wojny światowej, swoją służbą przyczynił się do budowania polskiej państwowości oraz może stanowić przykład etosu służby policjanta. W oparciu o zdobyte na temat postaci informacje wykonują 3 zadania: prezentacja bohatera, opis miejsca oraz żywą lekcję historii. Ponadto uczestnicy konkursu będą mieli możliwość udziału w warsztatach historycznych on-line.

Zgłoszenie do konkursu oraz szczegółowe informacje na stronie:

www.policjanciwhistorii.ipn.gov.pl

Koordynatorzy konkursu z ramienia:

sierż.szt. Emilia Podbielska

 

 

Powrót na górę strony