Aktualności

11 Luty - Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Data publikacji 11.02.2022

11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego. W naszym kraju funkcjonuje 17 centrów powiadamiania ratunkowego. W minionym roku łącznie odnotowano 21 milionów połączeń przychodzących na nr 112. Teren województwa mazowieckiego obsługują Centra zlokalizowane w Radomiu i Warszawie, decydując się na skorzystanie z tego nr zastanówmy się czy nasze zgłoszenie będzie zasadne czyli zagrożone jest zdrowie/ życie ludzkie lub mienie.

Obecnie zgłoszenia z nr 997 i 998 przekierowywane są do operatorów numerów alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego. Następnie operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek. Dlatego ważne jest przekazywanie podstawowych informacji podczas zgłoszenia czyli adresu zdarzenia, osobach poszkodowanych oraz kontaktu do zgłaszającego gdyby wymagała tego interwencja. Zgłoszeń można dokonywać również anonimowo a połączenia są bezpłatne. W związku z trwającą pandemią operatorzy pytają również czy w miejscu zgłoszenia są osoby objęte kwarantanną.

Pamiętajmy, że nr alarmowy 112 może być wykorzystywany wyłącznie w sytuacji gdy zagrożone jest zdrowie, życie lub mienie( Ratownictwo Medyczne, Straż Pożarna i Policja). Niestety duża część zgłoszeń jest bezpodstawna, dlatego przed wybraniem nr alarmowego warto zastanowić się czy pod tym nr powinniśmy szukać pomocy. W przypadku gdy na miejsce pojadą służby i stwierdzą, że zgłoszenie było bezpodstawne kierowany jest wniosek do Sądu o ukaranie. Pamiętajmy, że nr alarmowy 112 nie jest infolinią na temat godzin funkcjonowania urzędów czy rozkładów jazdy pociągów lub autobusów. Pojawiały się również sytuacje gdy osoby kilkakrotnie bez potrzeby dzwoniły na nr alarmowy 112 blokując linię i uniemożliwiając dodzwonienie się osobom potrzebującym realnej pomocy.

Zgodnie z art 66 Kodeksu Wykroczeń

§  1.  Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§  2.  Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
 
źródło: MSWIA
mł.asp Marzena Laczkowska
Powrót na górę strony