Aktualności

Bezpiecznie w czasie ferii

Data publikacji 02.02.2022

Rozpoczęły się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W tym okre-sie należy spodziewać się na drogach wzmożonego ruchu autokarowego i samochodowego związanego z wyjazdami.

Niezależnie od środka komunikacji podróż powinna być dla wszystkich bezpieczna. Policjanci ruchu drogowego będą monitorowali płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Skoncentrują swoje działania zarówno na pilnowaniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwrócą na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów oraz stan techniczny pojazdów.

Mundurowi nie będą pobłażliwi dla tych, którzy rażąco naruszają przepisy. Niezależnie od pokonywanej odległości, kierujący powinien zawsze prowadzić pojazd tak, aby nie powodować zagrożenia dla innych uczestników ruchu.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Można go znaleźć pod linkiem Wykaz punktów kontroli autobusów – ferie 2022

Sprawdzenia będą przede wszystkim obejmowały stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

            Ponadto funkcjonariusze pełniący służbę na terenie powiatu ostrowskiego każdego dnia  prowadzą wzmożone działania w zakresie bezpieczeństwa porządku publicznego mające na celu wyeliminowanie negatywnych zdarzeń. W czasie odbywających się ferii zimowych zostaną przeprowadzone kontrole miejsc gromadzenia się osób nieletnich, rejon obiektów sportowych a także obiektów handlowe gdzie osoby nieletnie mogą spędzać wzmożony czas wolny. 

Ponadto wspólnie z pracownikami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Strażnikami Miejskimi zostaną przeprowadzone liczne kontrole obiektów handlowych pod kątem sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, gdyż jak wiadomo jest to przejaw demoralizacji.

            Wspólne przedsięwzięcia mają na celu zminimalizowanie bądź nawet wyeliminowanie negatywnych zachowań ze strony osób nieletnich które poprzez swoje zachowanie dopuszczają się przejawu demoralizacji oraz czynów karalnych. 

            W Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej znajduje się Zespół do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologi, który bezpośrednio zajmuje się wszelką problematyką związaną z osobami nieletnimi, telefon kontaktowy 506 890 899, 47 70 44 232.

sierż.szt. Emilia Podbielska

Powrót na górę strony