Aktualności

Przepisy dot. poruszania się kierujących autami i pieszych po strefie zamieszkania

Data publikacji 05.01.2022

W ostatnim czasie otrzymujemy dużo zgłoszeń na temat nieprawidłowych zachowań głównie kierowców na terenie strefy zamieszkania. W związku z tym przypominamy, kierowcom oraz pieszym o zasadach ruchu drogowego obowiązujących na terenie strefy zamieszkania.

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi ( D-40 i D-41).  Tworzone są przeważnie na terenie dużych osiedli bloków lub domków jednorodzinnych mając na celu poprawę bezpieczeństwa ich mieszkańców.

W strefie zamieszkania pieszy ma prawo do korzystania z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch ( rolki, wrotki, deskorolka) . Ponadto w strefie zamieszkania osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest uprawniona do korzystania z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

W strefie zamieszkania dopuszczalne jest kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące) przez dziecko w wieku do 10 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi do 20 km/h. Zabroniony jest postój pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Kierowca wyjeżdżając ze strefy zamieszkania włącza się do ruchu drogowego dlatego ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. Wszystkie skrzyżowania w strefie zamieszkania są równorzędne (chyba, że znaki drogowe stanowią inaczej), wówczas obowiązuje zasada prawej ręki czyli pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo.

Apelujemy do kierowców o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego dot. strefy zamieszkania.

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony