Aktualności

Działania profilaktyczne funkcjonariuszy policji na terenie powiatu ostrowskiego

Data publikacji 03.12.2021

W minionym czasie funkcjonariusze Policji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadzili liczne spotkania z młodzieżą mające na celu poprawę ich stanu bezpieczeństwa oraz zwiększenie ich wiedzy na temat otaczających ich niebezpieczeństw.

Działania profilaktyczne wymagają koncentracji na wspieraniu uczniów w radzeniu sobie z obciążeniami edukacyjnymi, rozwijaniu pozytywnej samooceny i kształtowaniu prawidłowych relacji rówieśniczych. Aby zamierzone cele miały szansę na realizację  niezbędne jest zaangażowanie rodziców i otoczenia osób najbliższych.  Celem działań profilaktycznych jest zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej oraz kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych. Powstawaniu owych zachowań ryzykownych sprzyjają niektóre cechy jednostki i jej środowiska (czynniki ryzyka).

W ostatnim czasie funkcjonariusze ostrowskiej policji z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przeprowadzili szereg spotkań z młodzieżą i pedagogami w szkołach podstawowych i średnich znajdujących się na terenie powiatu ostrowskiego.

Tematem spotkań była między innymi:

 • odpowiedzialność karna osób nieletnich
 • zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania  z internetu/ cyberprzemoc
 • konflikty rówieśnicze/hejt i mowa nienawiści
 • narkotyki /dopalacze
 • bezpieczna droga do szkoły, numer alarmowy, kontakt z osobą obcą  (tematyka dla najmłodszych uczestników spotkań).

Do głównych zadań Zespołu Profilaktyki Społecznej należy między innymi:

 • wypracowywanie i wdrażanie działań zapobiegawczych zmierzających do ograniczenia przestępczości, patologii i innych zjawisk kryminogennych, m.in. w oparciu o oczekiwania społeczne
 •  monitorowanie stanu realizacji zadań priorytetowych Komendanta w zakresie zwiększania efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem

 

 • monitorowanie i uczestniczenie w realizacji zadań Policji określonych w krajowych, rządowych i resortowych programach zapobiegania przestępczości i eliminowania zachowań aspołecznych

 

 •  inicjowanie programów ogólnopolskich inspirowanych działaniami regionalnymi i lokalnymi podejmowanymi przez jednostki organizacyjne Policji

 

 •  dostosowywanie aktywności profilaktycznej do aktualnych trendów i zmian zjawiska przestępczości, poprzez intensyfikowanie wielopłaszczyznowej współpracy z organami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi na rzecz realizacji lokalnych, regionalnych i krajowych programów profilaktycznych

 

 • inspirowanie i koordynacja organizacji regionalnych i lokalnych debat społecznych, a także organizacja debat na szczeblu krajowym umożliwiających społeczną dyskusję na temat potrzeb i sposobów rozwiązywania zagrożeń społecznych diagnozowanych jako szczególnie uciążliwe w odbiorze społecznym;

 

W przypadku zaistnienia jakikolwiek problemów z młodzieżą i dziećmi bądź potrzeby zorganizowania spotkań  prosimy o kontakt z Zespołem Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Obecnie w zespole tym pełnią służbę: mł.asp. Łukasz Kuliś oraz sierż szt. Emilia Podbielska

Telefon kontaktowy 506 890 899, 70 44 232

 

 

sierż.szt. Emilia Podbielska

Pliki do pobrania

 • 94.09 KB
 • 66.85 KB
 • 65.69 KB
 • 61.16 KB
 • 97.7 KB
 • 99.78 KB
Powrót na górę strony