Aktualności

Jabłko czy papieros?! Światowy Dzień Rzucania Palenia w „Rubinku”

Data publikacji 18.11.2021

W dniu 16.11.2021r w Zespole Szkół Nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Maz. ul. Rubinkowskiego 8 zostały przeprowadzone działania profilaktyczne mające na celu promowanie Światowego Dnia Rzucania Palenia.

Światowy Dzień Rzucania Palenia, obchodzony jest corocznie w trzeci czwartek listopada. Pomysłodawcą akcji był amerykański dziennikarz Lynn Smith, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.

W dniu 16.11.2021r w Zespole Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Maz. ul. Rubinkowskiego 8 zostały przeprowadzone działania profilaktyczne mające na celu promowanie Światowego Dnia Rzucania Palenia. Wydarzeniu towarzyszyły stoika i walizki edukacyjne przygotowane prze pracowników Powiatowej Inspekcji Sanitarno-epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej. Zostały przeprowadzone pogadanki z młodzieżą na temat szkodliwości palenia papierosów ale także na temat sankcji karnych w przypadku palenia w miejscu niedozwolonym oraz palenia przez osoby nieletnie. W akcji bardzo chętnie uczestniczyła młodzież, która przygotowała plakaty, wystawę własnych prac. Podczas działań uczniowie częstowali rówieśników i pedagogów jabłkami, zgodnie z hasłem „weź jabłko zamiast papierosa”. W działaniach brali udział funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej tj. st.sierz. Rafał Kuśpiel i sierż.szt. Emilia Podbielska.

Papierosy są najbardziej rozpowszechnioną, ogólnodostępną i akceptowalną społecznie używką. Światowa Organizacja Zdrowia uznała palenie tytoniu za czynnik najpoważniejszego ryzyka zdrowotnego i główną przyczynę przedwczesnej umieralności. Jedną z akcji zwracających uwagę na problem palenia jest Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzony w trzeci czwartek listopada. Ważnym elementem profilaktyki palenia tytoniu jest udostępnianie wiedzy na temat jego skutków zdrowotnych, w tym dotyczących palenia biernego czy wpływu na zdrowie nowego sposobu palenia – korzystania z papierosów elektronicznych.

Palenie jest szkodliwe niezależnie od metody dostarczania nikotyny. Jedynym właściwym działaniem, mającym na celu interes społeczny, jest promowanie rzucania palenia oraz niepalenie, zarówno zwykłych papierosów, jak i wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi, jakimi są papierosy elektroniczne.

Należy pamiętać także o sankcjach karnych w przypadku palenia wyrobów tytoniowych przez osoby nieletnie jak również palenie w miejscach nie dozwolonych.

Zgodnie z art. 5a zabrania się palenia wyrobów tytoniowych:

1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3) na terenie uczelni,

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,

6) w lokalach gastronomiczno- rozrywkowych,

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8) na przystankach komunikacji publicznej,

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

 

Na liście miejsc zakazanych dla palaczy są także dworce kolejowe, autobusowe i lotnicze. Jakie kary grożą za złamanie  prawa? Może to być upomnienie albo mandat w wysokości od 20 do nawet 500 złotych.

W przypadku osoby nieletniej która zostanie ujawniona na paleniu papierosów, policja jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekuna prawnego oraz właściwy rejonowi Sąd Rodzinny, gdyż jest to przejaw demoralizacji.


 


 

sierż.szt. Emilia Podbielska

Pliki do pobrania

  • 85.22 KB
  • 58.36 KB
  • 64.42 KB
  • 66.85 KB
  • 62.31 KB
  • 65.69 KB
  • 81.97 KB
Powrót na górę strony