Aktualności

Spotkania z młodzieżą na temat Przeciwdziałaniu Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Data publikacji 21.10.2021

18 października obchodzono Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Policjanci z tej okazji odwiedzili uczniów szkół aby porozmawiać o tym niebezpiecznym zjawisku.

Przestępstwo handlu ludźmi określone jest w Kodeksie Karnym w art 115 § 22 kk i jest to werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób, przy zastosowaniu groźby lub użyciem siły, wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystanie obejmuje, jako minimum, wykorzystywanie prostytucji innych osób, lub inne formy wykorzystania seksualnego, pracę lub usługi o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie, albo usunięcie organów.

Kara za to przestępstwo określona jest w art.  189a. Kodeksu Karnego

§  1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§  2.  Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
O procederze handlu ludźmi oraz jak nie paść ofiarą tego przestępstwa rozmawiali policjanci podczas spotkań z młodzieżą w szkołach. Dzielnicowi z Małkini Górnej asp. Sylwester Andryszczyk rozmawiał z uczniami Zs im. S .Staszica , gm. Brok mł.asp Magdalena Wojciechowska Chaberska przeprowadziła spotkanie w ZPPO w Broku. Natomiast uczniów z uczniami I LO im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej spotkał się mł.asp Łukasz Kuliś.
 
zdjęcie: źródło  I LO M.Konrad
mł.asp Marzena Laczkowska
 
 
Powrót na górę strony