Aktualności

Dla "picu" zgłosił wtargnięcie na jego posesję obcych osób.

Data publikacji 07.10.2021

Nr alarmowy 112 służy do wzywania pomocy gdy zagrożone jest zdrowie, życie lub mienie ludzkie. Niestety są osoby które wykorzystują ten nr do zabawy szczególnie gdy wypiją większą ilość alkoholu.

Wczoraj wieczorem 53-latek zgłosił, że na jego posesję weszły nieznane mu osoby. Policjanci sprawdzili podwórko 53-latka i nikogo nie było. Wtedy 53-latek stwierdził, że wypił kilka piw i zadzwonił na nr alarmowy dla jak to określił " picu". Za bezpodstawne wezwanie 53-latek został ukarany mandatem.

Przypominamy "żartownisiom" że nr alarmowy 112 służy do zgłaszania pilnych sytuacji gdy zagrożone jest zdrowie/życie ludzkie lub mienie. Zanim wybierzemy ten nr w telefonie zastanówmy się czy jest to sytuacja wymagająca interwencji służb. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń Art. 66. § 1. Kto 1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,

2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

§  2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.

mł.asp Marzena Laczkowska

Powrót na górę strony