Aktualności

Wręczenie Odznak Za zasługi dla Policji w KWP zs. w Radomiu

Data publikacji 30.09.2021

Wczoraj na placu Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyło się uroczystość ślubowania przyjętych do służby policjantów. Ponadto Komendant Wojewódzki wraz z Wicewojewodą Mazowieckim Arturem Standowiczem wręczyli odznaczenia państwowe i resortowe. W uroczystości wziął również udział Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Krzysztof Szymański.

Punktualnie o godz. 11 meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Waldemarowi Wołowcowi, podinsp. Krzysztof Kmieciak. Następnie ślubowanie złożyło 58 policjantów, w tym 15 policjantek.

W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza KWP zs. w Radomiu, w tym I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, insp. Jakub Gorczyński, naczelnicy wydziałów oraz mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

Po uroczystym ślubowaniu Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Waldemar Wołowiec wręczyli Medale za Długoletnią Służbę, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako „nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa”. Nadano także medale „Za zasługi dla Policji”.

Wśród odznaczonych Srebrnymi Odznakami II stopnia Za zasługi dla Policji byli Wójt Gminy Wąsewo Pan Rafał Kowalczyk oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej Pan st. bryg Janusz Iwanowski.

Odznaczeni oraz nowo przyjęci do służby policjanci słowa gratulacji usłyszeli od Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Waldemara Wołowca: "pragnę serdecznie pogratulować funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji wyróżnień odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Są one wyrazem uznania dla Waszego zaangażowania i rzetelności w realizacji obowiązków służbowych oraz ciężkiej pracy. Medale, które Państwo otrzymaliście stanowią formę podziękowań mieszkańców Mazowsza za Wasz wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Natomiast młodym policjantom gratuluję odważnej decyzji wstąpienia w szeregi mazowieckiej Policji. Wiem, że będzie ciężko – taka jest służba policjanta. Będą wątpliwości, będą trudne chwile. Ale będą również chwile piękne, które będziecie pamiętać do końca życia i z których będziecie dumni. Życzę wytrwałości i cierpliwości".

Do życzeń komendanta dołączył się także Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz: "gratuluję wszystkim dziś ślubującym. Chcę byście ten dzień zapamiętali i wspominali, jako ważny w Państwa życiu i dziękuję, że zdecydowaliście się zostać policjantami. Gratuluję również wszystkim odznaczonym. Te medale to dowód uznania dla Państwa za zaangażowanie i pracę na rzecz bezpieczeństwa w powiatach i całym Mazowszu".

Wszystkim ślubującym i odznaczonym serdecznie gratulujemy!

źródło: Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Powrót na górę strony