Aktualności

Działania policji powiatu ostrowskiego mające na celu bezpieczny powrót do szkoły

Data publikacji 27.08.2021

Wakacje zbliżają się ku końcowi i czas wracać do szkoły. Dlatego też policjanci powiatu ostrowskiego podjęli czynności zmierzające do zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły dla najmłodszych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej w ramach realizacji działań „Bezpieczna droga do szkoły” w ostatnim czasie dokonali lustracji dróg i ulic znajdujących się w rejonie szkół.. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawienia i stanu technicznego znaków drogowych i ich widoczności. W trakcie wykonywanych czynności zostało przeprowadzonych 39 lustracji przejść dla pieszych w rejonie szkół, w tym: 1 droga krajowa, 6 dróg wojewódzkich, 15 powiatowych i 17 gminnych. Działania te miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom zmierzającym do szkoły i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych. Bardzo ważną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.


 

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,

  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Mając na uwadze dobro najmłodszych uczestników ruchu policja apeluje do kierowców o zachowanie należytej ostrożności, ograniczonego zaufania a także wzajemnej wyrozumiałości w zbliżającym się zmożonym ruchu w rejonie szkół i przedszkoli.


 

 

sierż.szt. Emilia Podbielska


 

Powrót na górę strony