Aktualności

Rozsądnie korzystajmy z nr alarmowego 112

Data publikacji 23.07.2021

Nr alarmowy 112 stanowi system powiadamiania ratunkowego, funkcjonując na terenie całej Polski jest obsługiwany przez 17 centrów ( po jednym w każdym województwie ) oraz w Radomiu

Zgłoszenia z numerów alarmowych 112 i 997 trafiają do operatorów numerów alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego. Operatorzy przekazują drogą elektroniczną, wszystkie zebrane o zdarzeniu informacje do odpowiednich dyspozytorów Państwowej Straży Pożarnej i Policji, którzy decydują o zaangażowaniu odpowiednich jednostek. W związku z tym ważne jest przekazywanie podstawowych informacji podczas zgłoszenia w postaci dokładnego adresu zdarzenia, osobach poszkodowanych oraz kontaktu do zgłaszającego gdyby wymagała tego interwencja. Zgłoszeń można dokonywać również anonimowo. W związku z trwającą pandemią operatorzy pytają również czy w miejscu zgłoszenia są osoby objęte kwarantanną.

Pamiętajmy, że nr alarmowy może być wykorzystywany wyłącznie w sytuacji gdy zagrożone jest zdrowie, życie lub mienie( Ratownictwo Medyczne, Straż Pożarna i Policja). Niestety duża część zgłoszeń jest bezpodstawna, dlatego przed wybraniem nr alarmowego warto zastanowić się czy pod tym nr powinniśmy szukać pomocy. W przypadku gdy na miejsce pojadą służby i stwierdzą, że zgłoszenie było bezpodstawne kierowany jest wniosek do Sądu o ukaranie. Pamiętajmy, że nr alarmowy 112 nie jest infolinią na temat godzin funkcjonowania urzędów czy rozkładów jazdy pociągów lub autobusów. Pojawiały się również sytuacje gdy osoby kilkakrotnie bez potrzeby dzwoniły na nr alrmowy 112 blokując linię i uniemożliwiając dodzwonienie się osobom potrzebującym realnej pomocy.

Zgodnie z art 66 Kodeksu Wykroczeń

§  1.  Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§  2.  Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
 
mł.asp Marzena Laczkowska
Powrót na górę strony