Aktualności

Kierowco! nie ignoruj znaku STOP przed przejazdem kolejowym

Data publikacji 08.04.2021

W mediach często pojawiają się kampanie edukacyjne dotyczące niebezpiecznego zjawiska związanego z ignorowaniem przez kierowców znaków STOP przed przejazdem kolejowym. Zderzenie auta z pociągiem niesie tragicznie skutki dla osób podróżujących samochodem.

Na terenie powiatu ostrowskiego zlokalizowanych jest conajmniej kilka przejazdów kolejowych oznaczonych znakiem STOP a także wyposażonych w zapory. Niestety w mediach często publikowane są filmiki ukazujące jak "śpieszący się kierowcy" nie zatrzymują się przed znakiem STOP lub wjeżdżają na przejazd w momencie gdy jest czerwone światło i zapory są już opuszczane. Takie zachowania to igranie ze śmiercią. Pamiętajmy, że znak STOP sygnalizuje o bezwzględnym obowiązku zatrzymania się przed przejazdem i upewnieniem się czy nie nadjeżdża pociąg. W każdej sytuacji pośpiech jest złym doradcą, minuta nas nie zbawi a może kosztować nasze życie i osób z nami podróżującymi.

Przypominamy kierowcom, że zgodnie z art Art. 28. Ustawy Prawo o ruchu drogowym

1.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
2.  Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.
3.  Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
4.  W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
 
mł.asp. Marzena Laczkowska

 

Powrót na górę strony