Aktualności

72 LATA OD UCHWALENIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

Data publikacji 08.12.2020

W dniu 10 grudnia 2020 r. przypada 72. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która jest uważana za fundament praw człowieka oraz znaczącą inspirację prawną dla wielu międzynarodowych traktatów dotyczących wprost praw i wolności człowieka.

Deklaracja opiera na założeniu, że podstawowe prawa i wolności są przynależne każdemu człowiekowi oraz, że są one niezbywalne i w równym stopniu stosowane wobec każdego, gdyż każdy z nas rodzi się wolny i równy, zarówno w kwestii godności jak i praw.

Akt ten składa się ze wstępu i 30 artykułów, które określają prawa jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, typizując m.in. prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, do pracy, nauki, wolności wyznania, wolności słowa i stowarzyszania się.

Pierwszy artykuł deklaracji stanowi:

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swoich praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.”

Mimo iż Deklaracja jest wyrazem woli, a nie prawnie wiążącym dokumentem o randze traktatu czy konwencji, to powszechnie uważa się ją za pierwsze, znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Z czasem stała się także podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka i zarazem kamieniem węgielnym pod wciąż rozwijający się system ochrony praw człowieka.

Na pamiątkę jej uchwalenia od 1950 roku, dzień 10 grudnia obchodzony jest jako Dzień Praw Człowieka (święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ - Rezolucja 423 (V) z 1950 roku).

 

 

mł. insp. Zenon Romanek

Pełnomocnik

Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu

do Spraw Ochrony Praw Człowieka

Powrót na górę strony