Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Debata powiatowa nt. bezpieczeństwa

W miniony piątek w Starej Elektrowni odbyła się debata powiatowa nt. bezpieczeństwa z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pana podinsp. Mirosława Olszewskiego, przedstawicieli lokalnego samorządu na czele ze Starostą Panem Zbigniewem Chrupkiem oraz mieszkańcami. W trakcie spotkania omówiono m.in działania profilaktyczne realizowane na terenie powiatu, KMZB oraz rolę dzielnicowego w kształtowaniu bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

Debata odbyła się pod hasłem: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Na spotkanie zaproszono przedstawicieli lokalnego samorządu w osobach wójtów, burmistrzów, kierowników instytucji na co dzień współpracujących z ostrowską Policją, mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz lokalne media. Debata powiatowa była idealną okazją do rozmowy na temat problemów związanych z bezpieczeństwem występujących w najbliższym otoczeniu.

Debatę rozpoczął W-ce Starosta Pan Józef Rostkowski następnie Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej Pan podinsp. Mirosław Olszewski omówił m.in 7 kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagadnienia związane z przemocą domową tzw. procedurę "Niebieskiej Karty", oraz aplikację "Moja Komenda" umożliwiającą ustalenie danych kontaktowych do dzielnicowego z konkretnego rejonu. Następnie sierż.szt. Łukasz Kuliś przedstawił działania profilaktyczne realizowane wspólnie m.in ze Starostwem Powiatowym skierowane do dzieci, seniorów oraz sposób działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa która jest doskonałym narzędziem wymiany informacji między mieszkańcami a Policją.

Po omówieniu prezentacji mieszkańcy mieli okazję zgłosić problemy występujące w ich miejscu zamieszkania. Na zakończenie debaty Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek podziękował policjantom za dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

 

sierż.szt. Marzena Laczkowska

  • Komendant Powiatowy Policji w Ostrowi Mazowieckiej przy mównicy, przedstawia procedurę "Niebieskiej Karty" dot. przemocy
  • Zaproszeni goście, mieszkańcy, policjanci na debacie powiatowej na temat bezpieczeństwa
  • Policjant Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii omawia działania profilaktyczne skierowane do młodzieży oraz seniorów
  • Zaproszeni goście, mieszkańcy powiatu ostrowskiego oraz lokalne media na debacie powiatowej
  • Starosta Ostrowski Pan Zbigniew Chrupek przy mównicy dziękuje policjantom za dotychczasową współpracę z lokalnym samorządem
Powrót na górę strony