Twój Dzielnicowy - powiat

Twój Dzielnicowy - powiat

Data publikacji 24.11.2016

Dzielnicowi z terenu gmin Lipowiec Kościelny i Wiśniewo podlegają organizacyjnie pod Rewir Dzielnicowych KPP w Mławie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych podkom. Piotr Strągowski, pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14
Komenda Powiatowa Policji w Mławie, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 106

tel. 47 703 62 23, kom. 506 890 709

 

DZIELNICA - TEREN GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 

asp.  Sławomir Ostrowski - pokój nr 17 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 281 

e-mail: dzielnicowy.lipowieckoscielny@ra.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01. do 30.06.2024 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska gromadzenia się osób zakłócających porządek publiczny w obrębie sklepu spożywczego w miejscowości Kowalewo, które ponadto spożywają alkohol, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

  

DZIELNICA - TEREN GMINY WIŚNIEWO

asp. Krzysztof Dobrzyński  - pokój nr 17 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 450 

e-mail: dzielnicowy.wisniewo@ra.policja.gov.pl 

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01. do 30.06.2024 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska gromadzenia się osób zakłócających porządek publiczny w obrębie sklepu spożywczego w miejscowości Łomia,  które ponadto spożywają alkohol, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Strzegowie, Plac Wolności 32

Kierownik Posterunku Policji asp. Łukasz Kwiatkowski, pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 90, kom. 506 879 951

 

mł. asp. Sebastian Rutecki, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 274

e-mail: dzielnicowy.strzegowo2@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Strzegowo po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7, np. m. Niedzbórz

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01. do 30.06.2024 roku, jest wyeliminowanie lub ograniczenie przypadków spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczo - przemysłowego, w miejscowości Niedzbórz.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

st.sierż. Miłosz Staniszewski, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 275 

e-mail: dzielnicowy.strzegowo1@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gm. Strzegowo po zachodniej stronie drogi krajowej nr 7

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01. do 30.06.2024 roku  jest wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie przypadków spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego przy sklepie spożywczym w miejscowości Dąbrowa.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Magdalena Cieślak, pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 80, kom. 506 890 401

 

asp. Arkadiusz Rudnicki, tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 451

e-mail: dzielnicowy.szrensk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szreńsk

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie  od 01.01 do  30.06.2024 roku jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie przypadków niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów i ich bezpańskiego wałęsania się po terenie miejscowości Szreńsk i Przychód.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

asp.szt.  Dariusz Sarwiński , tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 273

e-mail: dzielnicowy.radzanow@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Radzanów

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01 do 30.06.2024 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zagrożenia w postaci spożywania alkoholu w miejscu do tego nie wyznaczonym i innych wykroczeń szczególnie uciażliwych w rejonie sklepu i remizy w miejscowości Luszewo.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szydłowie, ul. Mazowiecka 62

Kierownik Posterunku Policji  asp. Kamil Nowicki, pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 70, kom. 506 890 850

 

p.o. dzielnicowy sierż. Dawid Szwarc,  tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 278

e-mail: dzielnicowy.szydlowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szydłowo

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie 01.01. do 30.06.2024 r.  jest całkowite wyeliminowanie lub znaczace ograniczenie zagrożenia w postaci  spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych oraz przypadków zakłócania porządku publicznego  w rejonie sklepu oraz siłowni plenerowej w Szydłówku.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

mł. asp. Bożena Krystkiewicz, tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.stupsk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Stupsk

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01 do 30.06.2024 r. jest całkowite wyeliminowanie lub znaczace ograniczenie zagrożenia w postaci  spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego w rejonie altany i boiska sportowego przy ul. Kredytowej w Konopkach.

W związku z powyższym dzielnicowa  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kośc. 48

Kierownik Posterunku Policji st.asp. Grzegorz Kaszuba, pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 60, kom. 506 890 485

 

mł. asp.  Krzysztof Grędziński, tel. 47 703 63 62, tel. kom.: 519 035 280

e-mail: dzielnicowy.dzierzgowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Dzierzgowo

PLAN PRIORYTETOWY 

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.02.2024r. do 31.07.2024 r. jest całkowite wyeliminowanie lub znaczace ograniczenie zagrożenia w postaci zachowan patologicznych osób znadujących sie w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Dzierzgowo ul. Broniewskiego, które to osoby zakłócają porzadek publiczny, spożywają alkohol, zaśmiecaja teren przyległy oraz dopuszczaja się nieobyczajnych wybryków. Ponadto zwiekszenie wykrywalności wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, zmiejszenie poczucia bezkarności sprawców a co za tym idzie zwiększenie poczucia bezpieczenstwa mieszkańców.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

asp. Przemysław Ruzicki, tel. 47 703 63 62, tel. kom. 519 035 279

e-mail: dzielnicowy.wieczfniakoscielna@ra.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rejon służbowy: gmina Wieczfnia Kościelna

PLAN PRIORYTETOWY

Zakładanym celem do osiągnięcia  w okresie od 01.01 do 30.06.2024 roku jest poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie negatywnych zjawisk takich jak spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków do jakich dochodzi w rejonie Mauzoleum Żołnierzy Września i terenie do niego przyległym, w miejscowości Uniszki Zawadzkie.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji MOJA KOMENDA.

 

 

Powrót na górę strony