Twój Dzielnicowy - powiat

Twój Dzielnicowy - powiat

Data publikacji 24.11.2016

Dzielnicowi z terenu gmin Lipowiec Kościelny i Wiśniewo podlegają organizacyjnie pod Rewir Dzielnicowych KPP w Mławie

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Strągowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14
Komenda Powiatowa Policji w Mławie, ul. Sienkiewicza 2, pokój nr 106

tel. 47 703 62 23, kom. 506 890 709

 

DZIELNICA - TEREN GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY 

asp.  Sławomir Ostrowski - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 281 

e-mail: dzielnicowy.lipowieckoscielny@ra.policja.gov.pl

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE 01.01 - 30.06.2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w obrębie sklepu w miejscowości Kęczewo, gm. Lipowiec Kościelny przez osoby, które ponadto zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

  

DZIELNICA - TEREN GMINY WIŚNIEWO

asp. Krzysztof Dobrzyński  - pokój nr 011 (Komenda Powiatowa Policji w Mławie, parter), tel. 47 703 62 45, tel. kom.: 519 035 450 

e-mail: dzielnicowy.wisniewo@ra.policja.gov.pl 

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.01.- 30.06.2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2023 roku do 30.06.2023 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w obrębie sklepu spożywczego w miejscowości Bogurzyn 65A,  gm. Wiśniewo przez osoby, które ponadto zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych zachowań.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Strzegowie, Plac Wolności 32

Kierownik Posterunku Policji asp. Łukasz Kwiatkowski pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 23 654 73 90, kom. 506 879 951

 

mł. asp. Sebastian Rutecki, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 274

e-mail: dzielnicowy.strzegowo2@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Strzegowo po wschodniej stronie drogi krajowej nr 7, np. m. Niedzbórz

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.01. -  30.06.2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku jest wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz zakłócania porządku publicznego przez te osoby w rejonie sklepu spożywczego w Unikowo.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

asp. szt.  Paweł Mizerski, tel. 47 703 63 91, tel. kom.: 519 035 275 

e-mail: dzielnicowy.strzegowo1@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gm. Strzegowo po zachodniej stronie drogi krajowej nr 7

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.01. - 30.06.2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku jest wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zjawiska wałesających się psów w związku z niezachowaniem ostrożności przy trzymaniu zwierząt przez mieszkańców miejscowości Unieżyż, Giżyn i Budy Giżyńskie.

W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szreńsku, Plac Kanoniczny 10

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Magdalena Cieślak pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 80, kom. 506 890 401

 

asp. Arkadiusz Rudnicki, tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 451

e-mail: dzielnicowy.szrensk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Szreńsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.01- 30.06. 2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie przypadków spożywania alkoholu, zakłócania porządku i zanieczyszczania miejsca publicznego w obrębie przystanku autobusowego i sklepu spożywczego w Proszkowie.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym. 

 

st. asp.  Dariusz Sarwiński , tel. 47 703 63 82, tel. kom. 519 035 273

e-mail: dzielnicowy.radzanow@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Radzanów

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.01- 30.06. 2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków przypadków spożywania alkoholu, zakłocania ładu i porządku, zanieczyszczania miejsca publicznego w rejonie sklepu spożywczego w Bońkowie Kościelnym.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Szydłowie, ul. Mazowiecka 62

Kierownik Posterunku Policji  asp. Kamil Nowicki pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 70, kom. 506 890 850

 

dzielnicowy st. sierż. Marcin Rudnicki,  tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 278

e-mail: dzielnicowy.szydlowo@ra.policja.gov.pl

 

rejon służbowy: gmina Szydłowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE  01.01- 30.06.2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zagrożenia spożywania alkoholu na terenach wiejskich gminy Szydłowo, a w szczególności w miejscowości Nosarzewo Borowe w okolicy sklepu spożywczego.

W związku z powyższym dzielnicowy   zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

mł. asp. Bożena Krystkiewicz, tel. 47 703 63 72, tel. kom.: 519 035 277

e-mail: dzielnicowy.stupsk@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Stupsk

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE   01.01- 30.06.2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie zagrożenia w postaci  naruszania zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dpouszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16t lub długości przekraczającej 12m,  w miejscowości Stupsk.  

W związku z powyższym dzielnicowa  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Posterunek Policji w Wieczfni Kościelnej, Wieczfnia Kośc. 48

Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Tomasz Karpiński pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10 - 14

tel. 47 703 63 60, kom. 506 890 485

 

mł. asp.  Krzysztof Grędziński, tel. 47 703 63 62, tel. kom.: 519 035 280

e-mail: dzielnicowy.dzierzgowo@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Dzierzgowo

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE   01.08.2022 - 31.01.2023 r.

Działania prowadzone w okresie od 01.02.2023r do 31.07.2023r mające na celu wyeliminowanie zachowań patologicznych osób znajdujących się w pobliżu marketu w Dzierzgowie ul Ks. Prymasa Mikołaja Dzierzgowskiego, które to osoby zakłócają porządek publiczny, spożywają alkohol, zaśmiecają teren przyległy oraz dopuszczają się nieobyczajnych wybryków, zwiększenie wykrywalności wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, zmniejszenie poczucia bezkarności sprawców a co za tym idzie zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

mł. asp. Przemysław Ruzicki, tel. 47 703 63 62, tel. kom. 519 035 279

e-mail: dzielnicowy.wieczfniakoscielna@ra.policja.gov.pl

rejon służbowy: gmina Wieczfnia Kościelna

 

 

PLAN PRIORYTETOWY  W OKRESIE OD  01.01. - 30.06.2023 r.

Zakładanym celem do osiągnięcia  w okresie od 1 stycznia do 30 czrewca 2023 r.  jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie negatywnych zjawisk takich jak spożywanie alkoholu, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, do jakich dochodzi w rejonie sklepu spożywczego i terenie do niego przyległym w miejscowości Kuklin.

W związku z powyższym dzielnicowy  zwraca się z apelem do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie oraz przemieszczających się w tym rejonie o reagowanie na wszelkiego rodzaju przejawy łamania prawa. W przypadku kiedy zauważymy osoby łamiące prawo, zareagujmy. W szczególności o tym fakcie należy powiadomić policję lub skontaktować się z dzielnicowym.

 

Zachęcamy do korzystania z darmowej aplikacji MOJA KOMENDA.

 

 

Powrót na górę strony