Kierownictwo Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

Data publikacji 24.11.2016

Naczelnik Wydziału Prewencji

nadkom. Paweł Zimolzak

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

podkom. Tomasz Karpiński

 

sekretariat - tel. 47 703 62 26

Powrót na górę strony