OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Data publikacji 13.08.2018

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Mławie

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Mławie

ul. Henryka Sienkiewicza 2, 06-500 Mława

 

Kontakt do Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Mławie, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 06-500 Mława, tel. miejski (23) 654 72 61, e-mail: iod.kppmlawa@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana  petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy  z dnia 11.07.2014 r. o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Powiatowy Policji w Mławie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 11.07.2014 r. o petycjach. Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ww. ustawy, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Powrót na górę strony