Aktualności

Podsumowanie kontroli w rejonach szkół, wnioski trafiły do zarządców

Data publikacji 22.08.2022

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły, policjanci ruchu drogowego prowadzili szczegółowe kontrole w rejonie szkół. Przegląd dróg gminnych i powiatowych zakończył się 19 sierpnia. Wnioski z przeprowadzonych kontroli były przekazywane na bieżąco zarządcom dróg. Ujawniono w sumie 53 nieprawidłowości.

Kontrole prowadzone były od początku sierpnia.  Celem lustracji była poprawa infrastruktury drogowej, służącej bezpieczeństwu na drodze. Kontroli poddano drogi w pobliżu wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta i powiatu. Sprawdzano istniejące oznakowanie oraz stan infrastruktury drogowej, służącej głównie zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym.

Policjanci ujawnili w sumie 53 nieprawidłowości. Najczęściej ujawniane uchybienia dotyczyły braku odpowiedniego  oznakowania pionowego i poziomego, tj.  znaku A-17 (dzieci), znaku D-6 (przejście dla pieszych), tabliczki T-27 ( tzw. Agatka), oznakowania P-10 (przejście dla pieszych). Ponadto niektóre znaki były zasłonięte przez roślinność, niewidoczne i nieczytelne.

Zarządcom dróg, na poprawę oznakowania i infrastruktury zostało już niewiele czasu. Policjanci ruchu drogowego, jeszcze przed pierwszym dzwonkiem sprawdzą, czy wskazane we wnioskach pokontrolnych nieprawidłowości udało się usunąć.

Autor: asp.szt. Anna Pawłowska

  • przejście dla pieszych
  • przejście dla pieszych
  • przejście dla pieszych
Powrót na górę strony