Aktualności

Trwają kontrole dróg w rejonach szkół. Wnioski trafiają do zarządców

Data publikacji 12.08.2022

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, policjanci ruchu drogowego prowadzą szczegółowe kontrole dróg w rejonie szkół. Przegląd dróg gminnych i powiatowych zakończy się 19 sierpnia. Wnioski z kontroli są przekazywane na bieżąco zarządcom dróg, w celu usunięcia nieprawidłowości dotyczącej infrastruktury i oznakowania.

Uwagi  policjantów dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, są szczegółowo opisywane w protokole pokontrolnym. Wnioski z przeprowadzonej lustracji są przekazywane na bieżąco właściwym miejscowo zarządcom dróg, celem usunięcia uchybień. Podczas kontroli, najczęstsze nieprawidłowości to brak znaków drogowych ostrzegawczych A-17 „dzieci” i tabliczki wskazującej, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci T-27, tzw. ”Agatka”. Zasłonięty znak D-6 „przejście dla pieszych” przez przydrożną zieleń. Działania kontrolne potrwają do 19 sierpnia. Mieszkańcy mogą także zgłaszać swoje uwagi, co do stanu dróg w rejonach szkół, korzystając z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając kategorię zgłoszenia - niewłaściwa infrastruktura drogowa.

Autor: asp. szt. Anna Pawłowska

Powrót na górę strony